Vyhlášení celouniverzitní soutěže

2. 9. 2021 Markéta Jurášová IGA

IGA MU formou studentských grantů podporuje zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem u studentů akreditovaných doktorských studijních programů. Je financována z finančních prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci realizovaného projektu IGA MU, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016943.

Rektor vyhlašuje celouniverzitní soutěž na podporu studentských grantů v oblastech výzkumu a vývoje na základě výše uvedeného projektu IGA MU dle Frascati manuálu, 2015, a to ve vědních oblastech:

  1. přírodní vědy,
  2. lékařské a zdravotnické vědy,
  3. společenské vědy,
  4. humanitní vědy a umění.

Způsob podání:

  • žádost se podává prostřednictvím interního Informačního systém pro evidenci projektů (ISEP), zvolením šablony "Interní grantová agentura MU (1.9.2021-18.10.2021)"
  • žádost je vyplněna a předložena v anglickém jazyce
  • žádost je potřeba podat do stanoveného interního termínu, a to včetně rozpočtu schváleného Ekonomickým oddělením FF
  • podání žádosti podléhá schválení fakulty, která prostřednictvím aplikace ISEP stvrzuje, že žádost je v souladu s interními pravidly pro realizaci grantů

Realizace studentského grantu je zahájena 1. ledna 2022 a ukončena 31. prosince 2022. Závěrečná zpráva o činnosti, zhodnocení realizace studentského grantu hodnoticím panelem proběhne v období leden – březen 2023.

Důležitá data

Datum Popis
10.10.2021 Etická komise - odevzdání návrhu k posouzení
10.10.2021 Interní termín pro odevzdání návrhu
18.10.2021 Konec soutěžní lhůty
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba EO


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.