Vyhlášení výzvy k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů (Aktivita Mobility MŠMT)

27. 4. 2022 Monika Kellnerová MŠMT

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. 

  • Jedná se zpravila do dvouleté výzkumné projekty.
  • Způsobilé náklady jsou cestovné a pobytové náklady.
  • V rámci této výzvy není způsobilá účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkání v partnerských státech.
  • Žadatelem může být pouze výzkumná organizace.
  • Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu je akademický titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent.
  • Na jeden projekt bude poskytnuta dotace v maximální výši 78 000,- Kč (tedy 156 000,- Kč za celou dobu řešení projektu).

 

Formuláře návrhu projektu naleznete pod tímto odkazem. 

 

V případě zájmu o podání návrhu projektu, prosíme, kontaktujte neprodleně kontaktní osobu na VaV. 

Důležitá data

Datum Popis
13.6.2022 Interní termín FF MU
30.6.2022 Deadline poskytovatele
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba na VaV

Mgr. Monika Kellnerová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.