Úspěšné projekty – Operační programy

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)


Celkový počet projektů: 2


Operační program Zaměstnanost plus (OP ZAM+)


Celkový počet projektů: 1


Integrovaný regionální operační program (IROP)


Celkový počet projektů: 2


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)


Celkový počet projektů: 0


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.