Oddělení projektové podpory

S čím Vám můžeme pomoci?

Příprava návrhu projektu

Oddělení projektové podpory (OPP) poskytuje:

Realizace projektu

Oddělení projektové podpory (OPP) poskytuje:

 • Informace o podpořených projektových návrzích
 • Konzultace k realizovaným projektům a jejich administraci
 • Převedení projektu v ISEP z Editoru návrhů projektů do Editoru realizovaných projektů
 • Poradenství k administraci projektu v ISEP
 • Asistenci při administraci zahájení řešení realizovaného projektu na FF MU
  • Žádost o založení zakázky na EO
  • Průvodky k realizovanému projektu
  • Pověření řešitele projektu
  • Zajištění podpisu smlouvy s poskytovatelem / rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • Součinnost při přípravě smlouvy s partnerem a zajištění jejího podpisu
 • Metodickou podporu při realizaci projektu či jeho případných změnách
 • Součinnost při odesílání průběžných a závěrečných zpráv poskytovateli
 • Poradenství k ukončení realizace a archivaci projektu

Vykazování a měření vědecké a umělecké činnosti

Data Management Planning

Pomůžeme vám s přípravou plánu správy výzkumných dat. 

Zjistěte více

Jaké typy projektů Vás zajímají?

NÁRODNÍ POSKYTOVATELÉ

MEZINÁRODNÍ POSKYTOVATELÉ

Na koho se můžete obrátit?

 • Vedoucí oddělení
 • Děkanský grant
 • Specifický výzkum
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Smluvní výzkum
 • Výzkumné infrastruktury
 • Grantová agentura MU (GAMU)
 • Grantová agentura ČR (GAČR)
 • Fondy EHP a Norska; Technologická agentura ČR (TAČR) program KAPPA
 • MŠMT - Centralizované rozvojové projekty, INTER-EXCELLENCE, ERC CZ
 • Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV)
 • Projekty JMK, MMB

Mgr. et Mgr. Denisa Főldešiová

telefon: 549 49 3539
e‑mail:
 • Horizon Europe - MSCA, ERC, Societal Challenges
 • MMR - INTERREG
 • Joint Initiative on Cultural Heritage (JPI CH)  
 • COST ACTION
 • Další granty a nadace v zahraničí
 • MK - NAKI, VISK, Podpora tradiční lidové kultury
 • Technologická agentura ČR   (TA ČR)
 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo obrany
 • MŠMT - Mobility
 • Interní rozvojové programy
 • Další granty a nadace v ČR
 • Kontakt FF MU pro RUV
 • Integrovaný regionální OP
 • OP Životní prostředí
 • Podílí se na projektech OP
 • OP Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
 • OP Zaměstnanost+
 • OP JAK - MSCA CZ
 • Podílí se na projektech OP

Ing. Kateřina Kramářová

 • OP Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 
 • OP Jan Amos Komenský
 • Podílí se na projektech OP
 • OP Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
 • Národní plán obnovy
 • Podílí se na projektech SYRI, IGA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.