Administrace nákupů: upřesnění pro projekty OP VVV

1. 7. 2021 Kateřina Kramářová Operační programy

7.6.2021 vešla v účinnost novela pokynu č. 2/2019 Administrace nákupů, jehož plné znění naleznete ZDE. V textu pokynu je uvedeno, že „průzkum trhu není nutné provádět v situacích, kdy náklady jeho realizace přesahují hodnotu pořizované dodávky či služby, a to s ohledem na zásadu efektivnosti, účelnosti a přiměřenosti, za takovou hodnotu je obvykle považována částka ve výši 10.000,00 Kč bez DPH“.

Při čerpání rozpočtu projektu z OP VVV je však třeba respektovat rozpočet konkrétního projektu a nákupy realizovat v souladu s příručkou pro příjemce. Dále je třeba postupovat v souladu s dokumentem Seznam cen obvyklých vybavení, který byl zpracován Řídicím orgánem OP VVV. Dokument obsahuje nejčastěji pořizované zařízení a vybavení pro zajištění administrace projektu (položky určené pro běžnou kancelářskou práci). Je-li účel nákupu specifický, seznam není závazný – v takovém případě však doporučujeme přiložit k nákupu vysvětlení, k jakému účelu bude zařízení využíváno a z jakého důvodu je nutné pořídit kvalitnější/výkonnější zařízení.

Jelikož průběžná kontrola ze strany ŘO OP VVV probíhá u dokladů přesahujících částku 10.000,00 Kč (vč. DPH), doporučujeme provést průzkum trhu u položek, které budou součástí ŽoP a u položek, jejichž částka je rovna či vyšší než 10.000,00 Kč (vč. DPH) při aplikaci nepřímých nákladů či paušálu.

Dále upozorňujeme na povinnost zveřejnit smlouvu (myšleno též akceptovanou objednávku dodavatelem) v Registru smluv ČR, jejíž plnění přesahuje částku 50.000,00 Kč (bez DPH). V případě této povinnosti je třeba smlouvu/objednávku s akceptací uveřejnit v registru vždy před zahájením plnění, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy/akceptace objednávky. Teprve po řádném uveřejnění je možné, aby dodavatel vystavil doklad. Datum vystavení (resp. DUZP) nesmí předcházet datu uveřejnění v Registru smluv ČR. 

Pro realizaci poptávkového řízení v rámci projektu financovaného z OP VVV použijte, prosím, tuto vzorovou dokumentaci:

Komentáře/vysvětlení k jednotlivým částem jsou uvedeny ve standardních verzích pokynu č. 2/2019.

Pokud bude cokoliv nejasného, obraťte se prosím na naše oddělení, rády Vám pomůžeme.

Kontaktní osoby


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.