Fondy EHP a Norska - výzva v programu Lidská práva

28. 1. 2021 Alžběta Dvořáková


Cílem této výzvy je zlepšení chápání nových témat a výzev v oblasti lidských práv a nalezení praktických řešení přispívajících ke zlepšení uplatňování lidskoprávních standardů na vnitrostátní úrovni.

Každý žadatel (MU) může podat pouze jednu žádost. Vedení MU pověřilo koordinací a přípravou projektu PrF a FSS. Pokud máte relevantní téma pro zapojení do projektu, obraťte se co nejdříve na VaV - Ing. Alžběta Dvořáková.

Rozpočet:

  • Alokace na výzvu: 46 920 582 Kč
  • Minimální výše grantu: 1 325 000 Kč
  • Maximální výše grantu: 5 300 000 Kč
  • Spolufinancování ze strany žadatele/příjemce: 0 % 

Harmonogram

Uzávěrka přijímání žádostí: 29. 4. 2021 do 12hod.


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.