GAMU - Podpora vynikajících diplomových prací

Vyhlášená výzva je určena na podporu vynikajících diplomových prací.

18. 12. 2020 Alžběta Dvořáková

Návrh projektů Podpora vynikajících diplomových prací je určen studentům, jejichž bakalářská práce byla hodnocena závěrečnou známkou A, byla-li součástí předchozího úspěšně ukončeného studia. Pokud nebyla bakalářská práce součástí předchozího úspěšně ukončeného studia, návrh může podat student patřící mezi 15 % nejlepších studentů programu podle dosaženého studijního průměru.

Základní informace:

  • Finanční podpora na jeden projekt - max. 60.000,- Kč
  • Uznatelné náklady - odměna pro řešitele (max. 18.000,- Kč), cestovné (ubytování, jízdné, konferenční poplatky), služby, ostatní (studijní literatura, náklady na publikace...), spotřební materiál

Návrh projektu podává se prostřednictvím ISEP Editor návrhů projektů zvolením příslušné šablony (Grantová agentura MU: Podpora vynikajících diplomových prací (16.11.2020 - 10.01.2021), založením "Nový návrh" a vyplněním všech položek.

Vyplněný návrh je potřeba vytisknout a podepsat. Návrh podepisuje i vedoucí diplomové práce, který svým podpisem stvrzuje, že se v případě přijetí projektu stane jeho garantem. 

Scan podepsaného formuláře se vloží do ISEP - Dokumenty a současně jej navrhovatel zašle na email gamu@muni.cz (předmět emaiul: "Podpora vnikajících diplomových prací").

Projekt musí být v ISEPu uzavřen (vč. schválené průvodky) do konce soutěžní lhůty.

Harmonogram

Soutěžní lhůta do 10. 1. 2021

Realizace projektu od 1. 2. do 31. 12. 2021


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.