Ministerstvo kultury - Podpora projektů výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví

24. 11. 2022 Libor Zajíc MKČR

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo soutěž v programu na podporu výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví.

Cílem projektů je zajištění výchovně vzdělávacích akcí pro děti a mládež, podpora projektů zaměřených na děti a mládež, dále na aktivity podporující rozvoj kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a prohlubující jejich kulturní zážitky (aktivní výstavy, workshopy, dětské projektové dny, apod.). Projekty jsou určeny vlastníkům či správcům muzejních sbírek povahy zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES), mimo příspěvkové organizace zřizované ministerstvem a fyzickým či právnickým osobám, kterým lze poskytnout dotaci podle § 7 odst. 1 písm. d), e), f), i) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, mimo příspěvkových organizací zřizovaných ministerstvem.

Okruhy projektů:

1, Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES).

2, Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, celoživotní vzdělávání na vysokých školách a vydávání metodických a odborných materiálů pro podporu výchovných a vzdělávacích aktivit v oblasti edukace v kultuře.

Termín odevzdání žádosti o dotaci je 15. 12. 2022.

Další informace naleznete zde.

Důležitá data

Datum Popis
15.12.2022 Termín pro odevzdání žádosti o dotaci
Exportovat do osobního kalendáře

Kontakt Oddělení výzkumu a vývoje


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.