Nadace Leoše Janáčka - rok 2022

29. 11. 2021 Národní ostatní

Nadace Leoše Janáčka vypisuje grant pro oblast periodické hudební publicistiky s cílem podpořit zveřejňování a co nejefektivnější zprostředkování výsledků hudebně kritických, badatelských, dokumentačních, popularizačních, vzdělávacích i jiných činností zaměřených na všechny oblasti tvůrčího odkazu Leoše Janáčka.

Získání grantového příspěvku je zejména podmíněno:

  1. Mírou pozornosti věnované publicitě původní vědecké produkce řešící historickou, teoretickou, sociologickou, interpretační i další problematiku spojenou s výzkumem Janáčkova uměleckého, vědeckého i literárního odkazu.
  2. Mírou pozornosti věnované kritické reflexi výsledků v oblasti dramaturgické, interpretační, vědecké i popularizační produkce zaměřené na tvůrčí odkaz Leoše Janáčka.
  3. Mírou pozornosti věnované oblasti dokumentační – soustavné a systematické snaze o podchycení a registraci všech forem janáčkovské recepce (scénických, koncertních, publikačních, osvětových apod.). Důraz je kladen na co nejširší regionální záběr, tedy i na akce konané mimo velká kulturní centra.

Pro naplňování účelu NLJ zohledňuje Správní rada NLJ při posuzování podané žádosti 
aktivity směřující k co nejširší a co nejúčinnější propagaci odkazu Leoše Janáčka

a upřednostňuje formu dlouhodobé spolupráce s vybranými aktivními partnerskými subjekty.

Maximální výše ročního grantového příspěvku pro jednoho žadatele je 300 000 Kč. 

Více informací a formulář žádosti naleznete zde

Důležitá data

Datum Popis
20.1.2022 1. termín pro podání žádosti o nadační příspěvek
31.3.2022 2. termín pro podání žádosti o nadační příspěvek
31.5.2022 3. termín pro podání žádosti o nadační příspěvek
31.8.2022 4. termín pro podání žádosti o nadační příspěvek
Exportovat do osobního kalendáře

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.