Specifický výzkum na rok 2023

Podmínky soutěže programu Specifického výzkumu byly aktualizované a najdete je zde.

14. 9. 2022 Markéta Jurášová Specifický výzkum

Specifickým vysokoškolským výzkumem (dále jen „specifický výzkum“) se rozumí výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Rektor MU vyhlašuje soutěž o podporu projektů v těchto kategoriích:

  1. Podpora studentských projektů specifického výzkumu.
  2. Podpora projektů specifického výzkumu zaměřených na organizaci studentských vědeckých konferencí.

Soutěž probíhá na úrovni jednotlivých fakult dle stanovených interních termínů. Všechny fakulty se řídí stejnými zásadami studentské grantové soutěže stanovenými Směrnicí Masarykovy univerzity č. 3/2020 Pravidla Specifického vysokoškolského výzkumu. Realizace projektů proběhne od 1. 1. do 31. 12. 2023.

Důležitá data

Datum Popis
23.10.2022 Interní termín pro kontrolu - EO a VaV
31.10.2022 Konec soutěžní lhůty
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV

Kontaktní osoba EO


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.