TAČR KAPPA

Technologická agentura ČR oznámila vyhlášení 1. veřejné soutěže v programu KAPPA. Program KAPPA je financovaný Fondy EHP a Norska. Je zaměřený na spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

5. 11. 2019 Alžběta Dvořáková


Program je zaměřený na spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou (především s malými a středními podniky). Program není oborově omezený a do roku 2024 v něm bude rozděleno přes 800 milionů Kč.

1. veřejná soutěž bude vyhlášena 20. 11. 2019 se lhůtou pro podávání návrhů do 27. 2. 2020.

TAČR pořádá Úvodní konferenci a Matchmaking KAPPA. Cílem této akce je seznámení odborné veřejnosti s parametry veřejné soutěže a posílení spolupráce mezi institucemi z daných zemí.

Odbor výzkumu RMU pořádá dne 2. 12. 2019 seminář pro žadatele za účasti zástupců TAČR (Dominika Paclíková, vedoucí Oddělení fondů EHP a Norska). O podrobnostech akce budeme informovat v samostatné aktualitě.

TAČR - KAPPA

Harmonogram

Vyhlášení soutěže: 20. 11. 2019

Úvodní konference a Matchmaking KAPPA: 25. a 26. 11. 2019

Seminář pro žadatele: 2. 12. 2019

Uzávěrka příjmu návrhů: 27. 2. 2020


Kontaktní osoba

Ing. Alžběta Dvořáková
telefon: 549 49 3341
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků