Vyhlášení soutěže TAČR - Prostředí pro život

17. 6. 2019 Monika Kellnerová TAČR

Technologická agentura České republiky  vyhlásila první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích v programu Prostředí pro život. 

Program je zaměřen na následující témata:

1. klima - opatření k ochraně klimatu, mitigrace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot a to v sídlech i ve volné krajině

2. ochrana ovzduší 

3. odpadové a oběhové hospodářství

4. ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů

5. biodiverzita, ochrana přírody a krajiny

6. environmentálně příznivá společnost, bezpečně a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje

Doba trvání projektu je maximálně 7 let (od roku 2020 do roku 2026). Průměrná délka řešení projektů je na 30 měsíců.

Více informací o programu naleznete zde.

Deadline pro podání přihlášky je 19. 9. 2019.

V případě zájmu o podání přihlášky kontaktujte pracovníka VaV : kellnerova@phil.muni.cz

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.