Vyhlášení výzvy k podávání návrhů společných česko-ukrajinských mobilitních projektů

27. 3. 2020 Monika Kellnerová


Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny (dále jen „MESU“) vyhlásilo  jednostrannou výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022.

Do výzvy lze podat návrhy se zaměřením do následujících vědních oblastí:

  1. Informační technologie
  2. Energetika
  3. Ekologie a racionální využívání přírodních zdrojů
  4. Biotechnologie, nové terapeutické metody, prevence nemocí
  5. Nové látky a materiály
  6. Aktuální zaměření ve strojírenství
  7. Sociální vědy, humanitní vědy a vědy o umění

 Na ukrajinské straně mohou návrh projektu podávat vysoké školy a výzkumné instituce. Jejich partnery na české straně mohou být výzkumné organizace (tj. rovněž vysoké školy a výzkumné instituce).

Více informací vč. formulářů naleznete pod tímto odkazem. 

V případě zájmu o podání přihlášky, prosím, kontaktujte na oddělení VaV Mgr. Moniku Kellnerovou (kellnerova@phil.muni.cz).

 

Harmonogram

Soutěžní lhůta: 25. 3. 2020 – 25. 5. 2020, 17.00 CET


Kontaktní osoba

Mgr. Monika Kellnerová
telefon: 549 49 5531
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků