V pondělí 31. 1. proběhne zasedání akademického senátu

31. 1. 2022

Program zasedání AS FF dne 31. ledna 2022 v 16 hod.

Místo konání: hybridně B2.13 a MS Teams

Omluveni:

Kontrolu prezenční listiny provede tajemník senátu Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

 

Zhodnocení příprav a průběhu veřejného volebního zasedání Akademického senátu FF MU – hlasování o návrhu na jmenování děkanky a celého výběrového procesu

Referují předseda AS a předseda volební komise.

Diskuse

Zpráva z 259. zasedání AS MU

Referuje Bc. Kateřina Holíková.

Pozice odborných pracovníků na grantech z hlediska akademik vs. neakademik

Uvede Mgr. Tomáš Weissar. Za legislativní komisi referuje Jakub Zikmund.

Diskuse

Návrh na zřízení stipendijní komise při AS FF MU, resp. oficiální zavedení stipendijní komise mezi komise senátní

Referuje Bc. Ondřej Nováček.

Diskuse

Hlasování o návrhu

Podněty k výpočtu prospěchového stipendia

Referuje Bc. Ondřej Nováček.

Diskuse

Různé

 

V Brně dne 24. ledna 2021
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Připojte se Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.