Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.

vedoucí semináře – Seminář dějin umění


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/314
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5409
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny umění
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 2. 2018
Datum ukončení řízení 1. 3. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Ve společenství bohů a hrdinů. Mýty antického světa v české a moravské nástěnné malbě šlechtických venkovských sídel v letech 1650-1690
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc. (Akademie věd ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 11. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Lubomír Konečný (Akademie věd ČR)
prof. dr hab. Andrzej Koziel (Univerzita Wroclaw)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Filozofická fakulta MU)
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 2. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.