Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

docent – Ústav románských jazyků a literatur


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.115
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6765
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 3. 2019
Datum ukončení řízení 31. 7. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D. (Jihočeská universita v Českých Budějovicích)
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 11. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Dr. Andjelka Pejović (Univerzita Bělehrad)
Univ.-Prof. Dr. Franz Rainer (Ekonomická univerzita Vídeň)
doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 7. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.