Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D.

Ústav klasických studií


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český
Obor řízení Obecná a diachronní lingvistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 2. 2018
Datum ukončení řízení 1. 7. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Praslovanština a jazykový kontakt
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Jadranka Gvozdanović (Univerzita Heidelberg)
Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla (Univerzita Vídeň)
doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 6. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (Masarykova univerzita)
doc. PhDr. Jiří Rejzek, PhD. (Univerzita Karlova)
prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (Univerzita Karlova)
PD Dr. habil. Harald Bichlmeier (Univerzita Halle-Wittenberg)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 5. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.