Ekonomie

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Program Ekonomie je svým zaměřením v České republice ojedinělý díky širokému rozhledu v oblastech ekonomie, který studiem získáte. Oproti studentům ostatních programů proniknete nejen mnohem hlouběji do krás a tajů základů současné ekonomické teorie, ale podrobněji se seznámíte i s alternativními pohledy na fungování ekonomiky.

Ukážeme vám, proč je ekonomická teorie důležitá a naučíme vás ji úspěšně aplikovat a využívat v různorodých oblastech – ať už jde o pochopení např. toho, jak a proč se utváří cena chytrých telefonů, mzdy na trzích práce nebo ceny akcií na finančních trzích. Dokážete tak skvěle analyticky přemýšlet nad motivy rozhodování spotřebitelů nebo nad principy fungování trhů, firem a států.

Pokud se rozhodnete pro jednooborovou formu studia, získáte perfektní základy matematicko-statistických metod a aplikované ekonometrie. Ty uplatníte nejen v ekonomii, ale i v jiných vědních disciplínách. Pokud vás navíc matematika opravdu baví, můžete si studium ekonomie zkombinovat se studiem aplikované matematiky na Přírodovědecké fakultě a dále tak rozvíjet své analytické schopnosti. V rámci volitelných předmětů si samozřejmě můžete vybrat mnohé další předměty podle vašeho zájmu, což také doporučujeme pro zvýšení vaší kvalifikace.

Máte z matematiky a statistiky obavy? Program Ekonomie vám umožní profilovat se i více humanitním směrem. Studium ekonomie si totiž můžete zkombinovat například se studiem filozofie, jazyků nebo s dalšími společenskými vědami jako jsou politologie či sociologie. Jedinečným způsobem si tak propojíte a utříbíte různé způsoby analytického myšlení a uvažování nad reálnými problémy.

I když se může ekonomická teorie na první pohled zdát pro někoho suchá, zkuste se přesvědčit o opaku – poznejte, jak je v současném světě ekonomický způsob myšlení důležitý a užitečný. O tom, že učit skutečně umíme, napovídají i dvě ceny rektora pro vynikající pedagogy, které na základě ankety udělili studenti našim pedagogům.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Chcete vědět, proč lidé kupují mnohem dražší iPhony než Samsungy, i přestože nabízejí skoro stejné funkce? A jak toho výrobci chytrých telefonů mohou využít?
  • Zajímá vás, proč firmy v některých odvětvích dosahují nadprůměrně velkých zisků, a přitom vyplácejí svým zaměstnancům průměrné mzdy?
  • Chcete vědět, jaký dopad má snížení úrokových sazeb centrální bankou na ekonomiku, vaši hypotéku, oblast stavebnictví nebo exportéry?
  • Zajímá vás, proč některé země procházejí častěji finančními krizemi a proč k těmto krizím dochází? Jaké důsledky mají tyto krize například pro bohatství lidí nebo pro šanci najít si dobře placenou práci?
  • Chcete pochopit, proč se politici tak často liší ve svých ekonomických doporučeních?
  • Chcete při univerzitním studiu získat spíše nadhled než konkrétní podnikovou praxi?
  • Považujete logické myšlení a matematiku spíše za výhodu?

Pokud vás tyto a další otázky zajímají, tak je program Ekonomie právě pro vás.

„Za vším hledej ekonomii“

„Vždy jsem chtěl studovat společenské vědy jako celek. Kromě filozofie a práva jsem si proto vybral i ekonomii kvůli fenomenalitě předmětu jejího zkoumání, lidského jednání. ESF MU v současné době poskytuje velmi moderní intelektuální prostředí. Probíhají zde např. dobrovolné interdisciplinární semináře, které se vyplatí navštívit.

Další výhodou jsou zahraniční studijní pobyty, na které lze čerpat z řady stipendií pro úhradu nákladů pobytu. Já pojedu letos v létě na dva týdny do Bruselu a Vídně, kde budeme řešit s představiteli EU aktuální otázky Brexitu.“

Miroslav Kantek Miroslav Kantek
student ekonomie

Praxe

Součástí programu není povinná praxe. Studenti se ale mohou z vlastní iniciativy angažovat v rámci odborných praxí a stáží uznatelných v podobě odpovídajících předmětů fakult. Díky úzké spolupráci s našimi absolventy máte možnost získat praxi ve vládních institucích, jako jsou Úřad na ochranu hospodářské soutěže či Česká národní banka, nebo v soukromých společnostech – např. KPMG, OG Research, Air Bank, Home Credit.

Chcete vědět víc?

http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie

Uplatnění absolventů

Jako absolventi tohoto programu potom budete připraveni pro velmi dobré uplatnění zejména v rámci navazujícího magisterského studia doma i v zahraničí. Hlubší osvojení ekonomického způsobu myšlení a univerzálnost vyučovaných základů kvantitativních metod vám jako absolventům programu otevře brány nejen do světa ekonomie, ale také do světa financí, podnikové ekonomie nebo aplikované hospodářské politiky.

Specifické znalosti a analytické dovednosti vás jako absolventy tohoto programu předurčují k uplatnění v analytických odděleních komerčních bank, analytických a poradenských firmách nebo státních a mezinárodních organizacích. Zde se můžete podílet na práci s kvantitativními modely pro finanční a makroekonomickou predikci, testování dopadů alternativních strategií a scénářů či na tvorbě jednodušších finančních a makroekonomických analýz.

„Na odbore Ekonomie ma priťahovalo najteoretickejšie zameranie a zároveň prístup k matematike vyučovanej na fakulte informatiky. Zároveň je tu určitá sloboda vo výbere predmetov, a tak mi štúdium dalo dobrý základ vo viacerých odvetviach ekonomických vied. Vďaka odboru som sa stretol s predmetmi Dějiny ekonomických teorií, Základy teorie her, alebo Statistikou, ktoré považujem za klenoty fakulty. Štúdium ma inšpirovalo venovať sa ďalej ekonometrii/dátovej vede.“

Jakub Kondek Jakub Kondek
Humboldt-Universität zu Berlin

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Více informací naleznete na webu ECON.MUNIMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Ekonomie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.