Matematika

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově se specializací (Finanční a pojistná matematika, Modelování a výpočty, Obecná matematika nebo Statistika a analýza dat) nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete studovat matematiku? Na Masarykově univerzitě k tomu máte nejlepší podmínky. V programu Matematika získáte ucelený teoretický základ v širokém spektru matematických disciplín. Pomůžeme vám získat hluboký vhled do jednotlivých částí oboru a důraz klademe i na rozvíjení logického a abstraktního myšlení.

Nejprve se seznámíte se základními odvětvími matematiky, jako jsou matematická analýza, algebra a geometrie, numerická matematika, pravděpodobnost a matematická statistika nebo finanční matematika. Poté si volbou specializací prohloubíte znalosti v oblastech, které vás zajímají. Vybírat můžete mezi specializacemi Finanční a pojistná matematika, Modelování a výpočty, Obecná matematika nebo Statistika a analýza dat.

Dále můžete absolvovat studijní plány Matematika hlavní a Matematika vedlejší s vhodnými kombinacemi sdružených studií bakalářského programu Ekonomie nebo programu Informatika.

Hlavním cílem programu je vás kvalitně připravit pro navazující magisterské studium matematiky na Masarykově univerzitě nebo jiné vysoké škole. Mimo to se však setkáte i s praktickými aplikacemi matematických metod a naučíte se své vědomosti používat pro řešení konkrétních problémů. Mezi cílové dovednosti studia patří i schopnost používat anglický jazyk jak pasivně, tak aktivně ve vlastní matematické odbornosti.
Už během studia se můžete zapojit do aktuálních tuzemských i zahraničních výzkumů, na kterých se podílejí i naši učitelé. Dále se můžete podílet na akcích typu Den otevřených dveří a Noc vědců, soutěžit se studenty z jiných vysokých škol nebo v rámci projektu Erasmus+ vyjet na zahraniční studijní pobyt.

Studium matematiky vytříbí vaše kritické myšlení a naučí vás přesnému vyjadřování a formování jasných úsudků. Schopnost racionálně analyzovat problémy, odhlédnout od jejich méně důležitých aspektů a přesně a logicky myslet pak najde uplatnění i v jiných než matematických oborech a v praktických zaměstnáních. Příkladem může být ekonomika, technika, finanční sféra, nebo třeba přírodní vědy.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Řešíte rádi problémy?
  • Chcete si rozvíjet abstraktní způsob myšlení?
  • Je pro vás matematika zábavou?
  • Přemýšlíte o světě kolem?

Souhlasně přikyvujete u všech bodů? Podejte si přihlášku!

„Myslete hluboce o jednoduchých věcech.“

Praxe

Už v rámci bakalářského studia se setkáte s našimi spolupracujícími partnery z praxe. Patří mezi ně například firmy dataPartner s.r.o. a DTO CZ, které vás zasvětí do modelování, plánování a simulace výroby. Dále se jedná o finanční instituce, jako jsou HomeCredit a AirBank. V rámci předmětu Zpracování reálných dat pak spolupracujeme také s Masarykovým onkologickým ústavem a Fakultní nemocnicí Brno. Mezi naše další partnery se řadí například i společnost Kaufland.

Spolupracovat s nimi budete při řešení úloh z praxe, na přednáškách a workshopech nebo v rámci výzkumu, například formou stáží. Zapojit se můžete třeba do zpracování a analýzy dat. Důležitou součástí stáží je pak také možnost využít získaná reálná data pro zpracování semestrálních a bakalářských prací.

Mnoho studentů navíc po absolvování stáží získá nabídku zaměstnaní a v těchto společnostech zůstává. Ve spolupráci s partnery úspěšně pokračujeme a jejich okruh se postupně rozšiřuje.

Chcete vědět víc?

http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-bakalarske-studium.html

Uplatnění absolventů

Po absolvování bakalářského studia můžete působit v řadě různých oblastí. Uplatnění si najdete jako vývojář softwaru, meteorolog, statistik, pojistný matematik, asistent učitele na střední škole, finanční analytik nebo třeba konzultant při tvorbě webových stránek. Pokročilé matematické nástroje a znalosti ale využijete i na pozici inženýra, programátora nebo obchodního manažera.

Studium matematiky vás zároveň naučí dělat pečlivá analytická rozhodnutí. Osvojíte si dovednosti, jako jsou nezávislé myšlení, modelování a analýza dat, počítačová gramotnost a organizační schopnosti. Přičemž právě tyto dovednosti vyhledávají organizace, které chtějí absolventy matematických a statistických oborů zaměstnat – ať to jsou univerzity a školy, banky a obchodní firmy, IT firmy či sociální mediální giganti, jako jsou Intel, Google nebo Facebook.

Hlavním cílem tohoto studia je však připravit vás ke studiu navazujícího magisterského programu Matematika nebo Aplikovaná matematika. Po jeho absolvování budete plně připraveni pracovat jako matematici, kteří jsou na trhu práce velmi žádaní a mohou si tedy v nabídce zaměstnání vybírat podle svých představ.

„Vystudoval jsem matematiku, algebraický směr, včetně doktorátu. V současnosti pracuji jako výzkumník na Shaanxi Normal University. Studium mi dalo kvalitní odborný přehled a na doktorátu potom širokou škálu možností realizovat se. Hlavně ale spoustu úžasných přátel a s nimi i léta prožitá v dobré náladě. Ve výzkumu člověk ocení vše, co se naučil.“

Jiří Janda Jiří Janda
absolvent a výzkumník na Shaanxi Normal University v Číně

„Praktické uplatnění studia matematiky je pro mne osobně v nejvíc viditelné v kryptografii, tedy šifrování. Když potřebujete s někým komunikovat a nechcete, aby vás někdo odposlechl, vymyslíte šifrovací protokol. Kdo to umí, má velkou šanci najít dobré profesní uplatnění. Moji kolegové z ostatních matematických oborů ale nacházejí uplatnění v bankách, pojišťovnách a všude, kde je potřeba umět dobře počítat a zacházet s čísly.“

Jana Sotáková Jana Sotáková
absolventka matematiky

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Test studijních předpokladů

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Matematika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Jan Vondra, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.