Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát učitelem zeměpisu? Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity získáte všechny potřebné znalosti a pedagogickou praxi. Tento studijní program doporučujeme všem, kteří chtějí získat teoretické znalosti i praktické dovednosti z oboru geografie a kartografie, které jim umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu a získat tak kvalifikaci učitele zeměpisu na střední škole.

Připravte se na to, že zeměpis už neučíme memorováním tlustých knih a všech názvů na mapách. Daleko víc nás zajímají přírodní jevy a procesy, které se v krajině odehrávají. Často do tohoto koloběhu vstupuje člověk, a proto také zkoumáme vliv lidské společnosti na současnou krajinu nebo prostorové vazby a změny v krajině. Neobejdeme se přitom bez nejmodernějších měřících přístrojů a informačních technologií.

V průběhu studia poznáte hloubku a šíři geografie jako vědní disciplíny a osvojíte si široké znalosti a dovednosti z fyzické a humánní geografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země.

Teorii doplní praktické ukázky v terénu i v našich laboratořích, exkurze na geografická pracoviště a přednášky od excelentních českých a zahraničních vědců. Současně porozumíte základním pojmům z pedagogiky a didaktiky a budete mít přehled o široké škále výukových metod a možnostech hodnocení studentů.

Studijní program Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání můžete absolvovat v kombinaci s následujícími předměty: matematika, biologie, chemie, historie, anglický jazyk a český jazyk a literatura, informatika a speciální pedagogika. Na výběr budete mít široké spektrum volitelných přednášek a cvičení.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás hledat souvislosti mezi přírodními procesy v krajině a lidskou společností?
  • Zajímáte se o mapy, moderní informační technologie, letecké nebo družicové snímky?
  • Chcete poznat jednotlivé světadíly, jejich přírodní bohatství a původní obyvatele?
  • Láká vás práce v terénu, mapování přírodních jevů, nebo hodnocení vlivu člověka na krajinu?
  • Chcete získat základní kvalifikaci pedagogického pracovníka a předávat nabyté znalosti a dovednosti dále?

„Svět kolem nás na mapě a ve skutečnosti“

Praxe

Součástí vašeho studia bude vícedenní asistentská praxe, kterou zajišťujeme ve spolupráci s významnými brněnskými středními školami. Absolvování praxe vám umožní ověřit si nabyté teoretické znalosti, naučit se připravovat výukové materiály a porozumět formám plánování a vedení výuky.

Během studia můžete absolvovat také zahraniční studijní pobyt na některé z jedenácti partnerských univerzit. Například ve Francii, Německu, Norsku, Slovinsku nebo Švédsku. Benefitem, který si z pobytu odnesete, bude poznání výukových metod na zahraničním geografickém pracovišti a zdokonalení cizího jazyka.

Chcete vědět víc?

Informace o přijímacím řízení, průběhu a podmínkách studia lze nalézt na webových stránkách Přírodovědecké fakulty MU (https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/23639-geografie-a-kartografie-se-zamerenim-na-vzdelavani)

Uplatnění absolventů

Jako absolventi Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání získáte základní teoretické a metodologické znalosti z jednotlivých geografických disciplín i moderních informačních technologií. Budete umět pracovat s nejrůznějšími měřicími přístroji v terénu i v laboratoři. Dokážete aplikovat základní metody geografického výzkumu při řešení nejrůznějších geografických úloh. Tyto odborné znalosti a dovednosti budete umět předat různou formou dále.

Absolvent tohoto bakalářského studijního programu bohužel není podle současných zákonů plnohodnotným učitelem. Po úspěšném absolvování bakalářského studia můžete najít uplatnění třeba jako asistenti učitele.

K získání plné kvalifikace středoškolského učitele je potřeba absolvovat navazující magisterské studium, které rovněž nabízí naše fakulta.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Test studijních předpokladů

Při studiu kombinace dvou programů se zaměřením na vzdělávání je jeden program formálně označen jako hlavní a druhý jako vedlejší. Toto rozdělení však v případě učitelského studia nemá na jeho průběh žádný význam.

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.