Cizí jazyky

Chcete zlepšit angličtinu nebo jiný světový jazyk?

 • Doporučujeme

  Kurzy anglického jazyka

  Učte se cizí jazyky od odborníků na slovo vzatých. Pomůžeme vám s gramatikou, konverzací a také s přípravou na mezinárodní jazykovou zkoušku Advanced na úrovni C1. Všechny kurzy na sebe navazují, takže je vždy kam pokračovat.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  Celoroční a semestrální kurzy | prezenčně

  Cena:

  Cena se odvíjí od daného kurzu

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity.

  Uplatnění:

  Absolventi si zlepší úroveň angličtiny, kterou budou moci uplatnit v soukromém i pracovním životě. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení.
  Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

  zjistit víc

 • Právě probíhá přihlašování

  Letní kurzy angličtiny v Brně

  Nabízíme vám letní kurzy anglického jazyka, které jsou určeny pro všechny, kteří si i během letních měsíců chtějí rozšířit slovní zásobu, trénovat své již získané znalosti a dále je prohlubovat na úrovni mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé (od A2 do B2+). Kurzy jsou zaměřené na zlepšení komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby. Můžete si vybrat, zda budete navštěvovat dopolední blok, který bude probíhat od 9:00 do 13:45 anebo odpolední blok od 15:00 do 18:30 (3 x 60 minut).

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  Letní kurz v období 12.8. -  16.8.2024 | prezenčně
  Dopolední kurz od 9:00 do 13:45
  Odpolední kurz od 15:00 do 18:30

  Cena:

  Od 2985,- Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity.

  Uplatnění:

  Absolventi si zlepší úroveň angličtiny, kterou budou moci uplatnit v soukromém i pracovním životě.

   

  Jako program průběžného vzdělávání jej lze hradit z dotačních programů MŠMT

  zjistit víc Zakoupit kurz

 • Právě probíhá přihlašování

  Letní kurz angličtiny v Telči

  Nabízíme vám oblíbené letní kurzy anglického jazyka, které se pořádají každoročně v Telči. Jsou určeny pro zájemce s úrovní mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí.  Výuka je navržena tak, abyste měli dostatek času zdokonalit se v anglickém jazyce a zároveň si prožít krásné letní dny v příjemném prostředí historického města, kde během daného kurzu můžete navštívit hudební festival Prázdniny v Telči.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  Každoroční kurz | prezenčně
  V období 5. srpna - 10. srpna 2024​​​​

  Cena:

  5.450,- Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity.

  Uplatnění:

  Absolventi si zlepší úroveň angličtiny, kterou budou moci uplatnit v soukromém i pracovním životě. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení. Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

  zjistit víc

 • Přihlášení od 4.3.2024 do 21.6.2024

  Letní škola pro učitele AJ

  Program letní školy je zaměřený na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí učitelů anglického jazyka. Součástí je také mj. představení efektivních metod použitelných při výuce angličtiny. 

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Učitelé angličtiny

  Doba a forma studia:

  15.7 -19. 7. 2024 | prezenčně

  Cena:

  7.990,- Kč (pro učitele z fakultních a jiných spolupracujících škol 7 490 Kč)

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a uhrazení poplatku za kurzovné ve stanoveném termínu.
  Kurz bude nabízen do naplnění kapacity kurzu max. 12 účastníků v každé úrovni.

   

  Jako program průběžného vzdělávání jej lze hradit z dotačních programů MŠMT.

  zjistit víc

 • Přihlášení od 13.3.2024 do 19.8.2024

  Švédština - jazyk a reálie

  Zúčastněte se výuky švédštiny s důrazem na praktický jazyk každodenního života a seznamte se s reáliemi, které mají klíčový význam pro porozumění a vhled do současné švédské společnosti. Oproti běžnému studiu švédštiny v jazykové škole kurz nabízí také vhled do sociálního, politického i kulturního prostředí švédské společnosti.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  2 semestry | prezenčně
  Výuka je plánována od 19.9.2024 - 22.5.2025
  Každý čtvrtek: 18:00 - 19:30h

  Cena:

  5.000,- Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a uhrazení poplatku za kurzovné ve stanoveném termínu.
  Kurz je kapacitně omezen max. 15 účastníků.

  Uplatnění:

  Osvojíte si základy cizího jazyka na úrovni A1 pro běžné komunikační situace. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení. 

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

 • Přihlášení od 13.3.2024 do 26.8.2024

  Skandinávie - společnost a kultura

  Jednosemestrální kurz celoživotního vzdělávání je strukturován a koncipován tak, aby pokrýval okruhy společenského diskurzu v současnosti ve všech skandinávských zemích. Přínosem kurzu je syntéza tematických okruhů sociálních, politických, kulturních, literárních. Mimo všeobecný rozhled je cílem kurzu osvojit si základy norského jazyka na úrovni A1. Kurz pojednává o tématech, jako jsou Geografie a přírodní poměry, Skandinávie a ochrana klimatu, arktické oblasti, práva a postavení menšin ve skandinávských zemích, jazyková situace ve Skandinávii: historické příčiny jazykové a kulturní vzájemnosti. Dialekty a jejich status. Minoritní jazyky, sámština, kulturní střediska, muzea a galerie, turistické cíle a památky UNESCO, Severská rada, evropská integrace, EHS, Norské fondy a jejich význam, literatura a film od druhé světové války do současnosti, výtvarné umění, hudba a architektura, Nobelova cena: laureáti v oblasti literatury Stockholm) a míru (Oslo), tradice a zvyky ve Skandinávii.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Kurz je vhodný pro širokou veřejnost se zájmem o Skandinávii a základy norštiny. Může být přínosný rovněž pro učitele na základních a středních škol (zeměpis, literatura, dějepis, základy společenských vědy), pro pracovníky v kulturních institucích nebo studenty vyjíždějící do Skandinávie na studijní pobyt.

  Doba a forma studia:

  1 semestr | 13 týdnů | výuka kombinovaná 8h prezenčně + 5h online (formou videí).
  Kurz bude probíhat v termínu: 16.9.2024 - 16.12.2024, v pondělí 16:00 - 17:30h

  Cena:

  5.000,- Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a uhrazení poplatku za kurzovné ve stanoveném termínu. Kapacita kurzu je omezena (max. 20 účastníků).

  Uplatnění:

  Účastníci si  osvojí základy norštiny pro běžné komunikační situace. A zároveň získají historicko-kulturní přehled o skandinávských zemích.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

 • Přihlášení od 13.3.2024 do 1.9.2024

  Latina pro praxi

  Toužíte si přečíst Vergilia v originále anebo chcete porozumět historickým textům?
  Pak je tento kurz určený přímo pro vás. Naučíte se s námi, jak pracovat s gramatickými tabulkami, slovníkem a online pomůckami tak, abyste dokázali samostatně porozumět latinskému textu. Na rozdíl od běžných kurzů u nás nezažijete memorování tvarů ani tzv. "přímou metodu". Již v počáteční části kurzu se setkáte s originálními texty, abyste si na ně postupně zvykali a byli schopni do nich proniknout. 

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  14 online setkání | 2 semestry |
  Začátek kurzu od 3.10.2024 do května 2025
  Výuka bude probíhat jednou za 14 dní, ve čtvrtek od 17:00 - 18:30h

  Cena:

  3.000,- Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a uhrazení poplatku za kurzovné ve stanoveném termínu.
  Kurz je kapacitně omezen max. 15 účastníků. 

  Uplatnění:

  Schopnost porozumět kratším latinským textům se může hodit historikům, právníkům, historikům umění, ale i amatérským genealogům a všem, kteří chtějí porozumět nápisům na historických objektech nebo si přečíst Vergilia v originále.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

 • Přihlášení od 21. 3. 2024 do 1.9 2024

  Nizozemština - jazyk a reálie

  Kurz se zaměří na nizozemštinu v běžné komunikaci a zároveň poskytne historicko-kulturní přehled o nizozemsky hovořících zemích. V cyklu přednášek se zájemci seznámí s tématy týkajícími se Nizozemska a Belgie (geografie, politická situace, politika v oblasti ochrany klimatu, zahraniční politika, Benelux či vztah k EU). Dále se zaměří na pozici monarchie v obou zemích a budou se rovněž věnovat oblasti kultury – poznají významná kulturní střediska, turistické cíle, památky, výtvarné umění, architekturu, hudbu a tanec. V neposlední řadě kurz představí nizozemsky psanou literaturu v překladech a přiblíží recepci nizozemské literatury v českých zemích. 

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  Kurz bude probíhat prezenčně od 1.10.2024 do května 2025
  2 semestry v rozsahu 52 hodin | prezenčně s e-learning oporou
  Vždy v pondělí od 16:00 do 17:40h

  Cena:

  5.000,-Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a uhrazení poplatku za kurzovné ve stanoveném termínu. Kurz je kapacitně omezen max. 15 účastníků.

  Uplatnění:

  Osvojíte si základy nizozemštiny na úrovni A1 pro běžné komunikační situace (komunikace v obchodě, dotazy na cestu, dopravní prostředky). A zároveň získáte historicko-kulturní přehled o nizozemsky hovořících zemích.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

Nechcete nic promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme informovat o aktuální nabídce.

Načítám...
Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!

telefon: 549 49 3237, 7341
e‑mail:
Bez popisku

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.