Milovníci vědění

Nikdy vás neopustila touha po poznání?

 • Pátrejte po svých kořenech – genealogický kurz pro veřejnost

  Zajímáte se o minulost své rodiny? Chcete umět hledat v matrikách a dalších archivních pramenech? Intenzivní kurz genealogie mimo jiné nabídne ukázky konkrétní práce s jednotlivými druhy genealogických pramenů.

  Zjistit víc

 • Otevřený svět humanitních věd

  Ponořte se s námi do myslí starověkých lidí, připomeňte si známé anglické písně či odhalte tisíciletou historii a význam písma a psaného textu. Také v novém akademickém roce pokračuje oblíbený cyklus volných přednášek na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  8 přednášek | prezenčně

  Cena:

  Zdarma

  Podmínky přijetí:

  Všechny přednášky jsou volně přístupné, pokud vás však zaujal celý cyklus, nebo chcete mít jistotu místa k sezení, můžete se přihlásit přes registrační formulář.

  zjistit víc

 • Studium jednotlivých předmětů

  Vyberte si z široké nabídky konkrétních předmětů vyučovaných na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v rámci akreditovaných studijních programů přesně to, co vás zajímá.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost, zvláště absolventi středních škol

  Doba a forma studia:

  Dle rozvrhů vybraných předmětů

  Cena:

  600 Kč za kredit

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a doložení požadovaného vzdělání - minimálně středoškolské s maturitní zkouškou.
  Sběr přihlášek probíhá 2x ročně: od 1. do 31. lednaod 1. dubna do 31. července.

  Uplatnění:

  Úspěšní absolventi předmětu získají osvědčení. V případě pozdějšího studia na Masarykově univerzitě lze kredity a předmět uznat jako absolvované.
  Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

  zjistit víc

 • Scriptorium Brunense. 3. ročník Letní školy pomocných věd historických

  Pomocné vědy historické jsou „kufříkem s nářadím“ v rukou historika na jeho cestách napříč časem. V kufříku se ukrývá deset větších a několik menších historických disciplín, které se zrodily společně s moderní historickou vědou a tvoří soubor vědeckých metod a „řemeslných“ dovedností nezbytných pro práci s historickými prameny.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Zájemci o pomocné vědy historické z řad studentů, odborných pracovníků, středoškolských učitelů dějepisu i laické veřejnosti.

  Doba a forma studia:

  1 týden | prezenčně

  Cena:

  Základní cena 2600 Kč. Slevy pro studenty a členy České archivní společnosti.

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je včasná úhrada poplatku. Místa jsou nabízena do naplnění kapacity.

  Uplatnění:

  Účastníci si osvojí / zdokonalí dovednosti nezbytné pro práci s historickými prameny.

  zjistit víc

 • Přihlášení od 13.3.2024 do 26.8.2024

  Skandinávie - společnost a kultura

  Jednosemestrální kurz celoživotního vzdělávání je strukturován a koncipován tak, aby pokrýval okruhy společenského diskurzu v současnosti ve všech skandinávských zemích. Přínosem kurzu je syntéza tematických okruhů sociálních, politických, kulturních, literárních. Mimo všeobecný rozhled je cílem kurzu osvojit si základy norského jazyka na úrovni A1. Kurz pojednává o tématech, jako jsou Geografie a přírodní poměry, Skandinávie a ochrana klimatu, arktické oblasti, práva a postavení menšin ve skandinávských zemích, jazyková situace ve Skandinávii: historické příčiny jazykové a kulturní vzájemnosti. Dialekty a jejich status. Minoritní jazyky, sámština, kulturní střediska, muzea a galerie, turistické cíle a památky UNESCO, Severská rada, evropská integrace, EHS, Norské fondy a jejich význam, literatura a film od druhé světové války do současnosti, výtvarné umění, hudba a architektura, Nobelova cena: laureáti v oblasti literatury Stockholm) a míru (Oslo), tradice a zvyky ve Skandinávii.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Kurz je vhodný pro širokou veřejnost se zájmem o Skandinávii a základy norštiny. Může být přínosný rovněž pro učitele na základních a středních škol (zeměpis, literatura, dějepis, základy společenských vědy), pro pracovníky v kulturních institucích nebo studenty vyjíždějící do Skandinávie na studijní pobyt.

  Doba a forma studia:

  1 semestr | 13 týdnů | výuka kombinovaná 8h prezenčně + 5h online (formou videí).
  Kurz bude probíhat v termínu: 16.9.2024 - 16.12.2024, v pondělí 16:00 - 17:30h

  Cena:

  5.000,- Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky  a uhrazení poplatku za kurzovné ve stanoveném termínu. Kapacita kurzu je omezena (max. 20 účastníků).

  Uplatnění:

  Účastníci si  osvojí základy norštiny pro běžné komunikační situace. A zároveň získají historicko-kulturní přehled o skandinávských zemích.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

 • Přihlášení od 13.3.2024 do 19.8.2024

  Švédština - jazyk a reálie

  Zúčastněte se výuky švédštiny s důrazem na praktický jazyk každodenního života a seznamte se s reáliemi, které mají klíčový význam pro porozumění a vhled do současné švédské společnosti. Oproti běžnému studiu švédštiny v jazykové škole kurz nabízí také vhled do sociálního, politického i kulturního prostředí švédské společnosti. 

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  2 semestry | prezenčně
  Výuka je plánována od 19.9.2024 - 22.5.2025
  Každý čtvrtek: 18:00 - 19:30h

  Cena:

  5.000,- Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a uhrazení poplatku za kurzovné ve stanoveném termínu. Kurz je kapacitně omezen max. 15 účastníků.

  Uplatnění:

  Osvojíte si základy cizího jazyka na úrovni A1 pro běžné komunikační situace. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení. Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

 • Přihlášení od 13.3.2024 do 1.9.2024

  Latina v praxi

  Toužíte si přečíst Vergilia v originále anebo chcete porozumět historickým textům?
  Pak je tento kurz určený přímo pro vás. Naučíte se s námi, jak pracovat s gramatickými tabulkami, slovníkem a online pomůckami tak, abyste dokázali samostatně porozumět latinskému textu. Na rozdíl od běžných kurzů u nás nezažijete memorování tvarů ani tzv. "přímou metodu". Již v počáteční části kurzu se setkáte s originálními texty, abyste si na ně postupně zvykali a byli schopni do nich proniknout.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  14 online setkání | 2 semestry |
  Začátek kurzu od 3.10.2024 do května 2025
  Výuka bude probíhat jednou za 14 dní, ve čtvrtek od 17:00 - 18:30h

  Cena:

  3.000,- Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a včasné uhrazení poplatku za kurzovné ve stanoveném termínu. 
  Kurz je kapacitně omezen max. 15 účastníků. 

  Uplatnění:

  Schopnost porozumět kratším latinským textům se může hodit historikům, právníkům, historikům umění, ale i amatérským genealogům a všem, kteří chtějí porozumět nápisům na historických objektech nebo si přečíst Vergilia v originále.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

 • Přihlášení od 13.3.2024 do 15.9.2024

  Kulturní a přírodní bohatství Řecka: od antiky po současnost

  Kurz je zaměřen na topografii Řecka, jeho kulturní dědictví od antiky po současnost, přírodní zajímavosti i současné reálie. V jednotlivých lekcích se budeme věnovat vždy konkrétnímu regionu (např. Egejské ostrovy, Peloponés apod.). Stručně budou představeny dějiny regionu a podrobněji pak jeho nejzajímavější kulturní a přírodní lokality, architektura, turisticky atraktivní místa i současný život a reálie. Dotkneme se i společenských a politických témat.
  Kurz má e-learningovou podobu vhodnou pro samostudium (účastník si sám volí tempo studia). Každá lekce sestává z komentované prezentace (ve formě videa), doplňujících materiálů (videa, texty, prezentace, fotografie aj.) a rekapitulačních testů. Součástí kurzu budou účastnická diskusní fóra a pravidelná setkání s vyučujícím.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Kurz je určen pro zaměstnance v cestovním ruchu s orientací na Řecko a Středomoří, učitele řečtiny na jazykových školách, i vyučujících dějepisu a zeměpisu na různých vzdělávacích stupních. Současně je vhodný i pro (budoucí) studenty řečtiny a příbuzných oborů i veřejnost se zájmem o turistiku v Řecku.

  Doba a forma studia:

  2 semestry| 13 lekcí/semestr | online
  Začátek kurzu od 15.10.2024 - 30.6.2025

  Cena:

  1.200,-Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a uhrazení poplatku za kurzovné ve stanoveném termínu.

  Uplatnění:

  Účastníci kurzu zvýší svou kvalifikaci nejen pro práci v cestovním ruchu, ale i pro výuku na ZŠ/SŠ (učitelé zeměpisu a dějepisu: nadstandardní orientace v řecké kultuře, geografii a reáliích, obeznámenost se současným společenským a politickým děním v Řecku) a v jazykových školách. Studenti novořečtiny a příbuzných programů absolvováním kurzu obohatí své znalosti v oboru. Kurz je v neposlední řadě určen i široké veřejnosti, turistům se zájmem o Řecko, kterým pomůže lépe poznat cíl jejich cest a orientovat se pří jejich výběru. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení (na požádání bude zasláno v rámci ČR poštou, účastník hradí poštovní poplatek).

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.


  Přihláška

 • Přihlášení od 21.3.2024 do 22.7.2024

  Argumentační analýza

  Kurz představí různé postupy významové analýzy textů s důrazem na rozbor a hodnocení zdůvodňování. Účastníci se seznámí se strukturálními, pragmatickými i jazykovými okolnostmi argumentování, získají rovněž lepší představu o podmínkách přijatelného racionálního přesvědčování.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost, zejména učitelé, novináři, právníci a marketéři

  Doba a forma studia:

  Kurz bude probíhat od 19.8.2024 do 13.10.2024
  8 týdnů| kombinace prezenční výuky a e-learningu.
  Z toho proběhnout 2 prezenční setkání (workshopy):
  1. setkání proběhne v týdnu (9. 9. - 15. 9. 2024) v bloku 4 vyučovacích hodin
  2. setkání proběhne v týdnu (7. 10. - 13. 10. 2024)v bloku 4 vyučovacích hodin. Termíny workshopů budou během dubna/května upřesněny.

  Cena:

  3.100,-Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí podání přihlášky a včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity max.10 lidí.

  Uplatnění:

  Trénink interpretačních schopností, pochopení struktury, smyslu, cílů a využívaných diskurzivních prostředků mohou ve své profesi.
  Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

 • Přihlášení do kurzu od 21. 3. 2024 do 22. 7. 2024

  Morální a politická filozofie

  Kurz se zaměří na rozbor hlavních problémů a směrů v morální a politické filozofii. Bude se věnovat hlavním etickým a politicko-filozofickým teoriím a pojmům (etika důsledků, povinností, ctností, politická autorita, demokracie, svoboda a spravedlnost atd.). Účastník kurzu se seznámí nejen s podstatou těchto směrů, ale také s důvody pro jejich přijetí, výhodami a nevýhodami.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Pro učitele, lékaře, právníky, psychology

  Doba a forma studia:

  Kurz bude probíhat od 19.8.2024 do 13.10.2024
  8 týdnů| kombinace prezenční výuky a e-learningu.
  Z toho proběhnout 2 prezenční setkání (workshopy):
  1. setkání proběhne v týdnu (9. 9. - 15. 9. 2024) v bloku 4 vyučovacích hodin
  2. setkání proběhne v týdnu (7. 10. - 13. 10. 2024)v bloku 4 vyučovacích hodin. Termíny workshopů budou během dubna/května upřesněny.

  Cena:

  3.100,-Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí podání přihlášky a včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity max.10 lidí.

  Uplatnění:

  Absolvent bude schopen vysvětlit základní pojmy morální a politické filozofie; vysvětlit a zdůvodnit jednotlivé teorie dobra; vysvětlit jejich výhody a problémy a analyzovat klíčové argumenty v jejich prospěch či neprospěch.
  Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

 • Přihlášení do kurzu od 21. 3. 2024 do 22. 7. 2024

  Umění ve výuce filozofie

  Kurz představí s pomocí konkrétních příkladů z oblasti výtvarného umění, filmu, literatury a hudby možnosti zprostředkování a výkladu filozofických disciplín, témat, problémů a otázek (např. Dějiny filozofie, filozofická estetika, ctnosti a neřesti, násilí) s využitím různých forem umění. Účastníci se seznámí s různými způsoby aktivace a rozvíjení filozofické imaginace prostřednictvím uměleckých děl.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Pro učitele, pracovníky v kulturních institucích

  Doba a forma studia:

  Kurz bude probíhat 19.8.2024 - 13.10.2024
  8 týdnů| kombinace prezenční výuky a e-learningu.
  Z toho proběhnout 2 prezenční setkání (workshopy):
  1. setkání proběhne v týdnu (9. 9. - 15. 9. 2024) v bloku 4 vyučovacích hodin
  2. setkání proběhne v týdnu (7. 10. - 13. 10. 2024)v bloku 4 vyučovacích hodin. Termíny workshopů budou během dubna/května upřesněny.

  Cena:

  3.100,-Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí podání přihlášky a včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity max.10 lidí.

  Uplatnění:

  Absolvent bude schopen identifikovat filozofické problémy v uměleckých dílech a využít různých forem umění při zprostředkování vybraných filozofických disciplín a témat.
  Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

 • Přihlášení od 21.3.2024 do 22.7.2024

  Ženy v dějinách filozofie

  Kurz představí vybrané významné filozofky (Émilie Du Châtelet, Simone de Beauvoir, Martha Nussbaum, Margaret Cavendish, Albína Dratvová, Elizabeth Anscombe), uvede jejich myšlení do dobového kontextu a filozofického myšlení. Přehled bude doplněn seznámením s některými klíčovými texty a dalšími materiály ke studiu.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Pro učitele, pracovníky v kulturních a paměťových institucích, novináře

  Doba a forma studia:

  Kurz bude probíhat 19.8.2024 - 13.10.2024
  8 týdnů| kombinace prezenční výuky a e-learningu.
  Z toho proběhnout 2 prezenční setkání (workshopy):
  1. setkání proběhne v týdnu (9. 9. - 15. 9. 2024) v bloku 4 vyučovacích hodin
  2. setkání proběhne v týdnu (7. 10. - 13. 10. 2024)v bloku 4 vyučovacích hodin. Termíny workshopů budou během dubna/května upřesněny.

  Cena:

  3.100,- Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity max.10 lidí.

  Uplatnění:

  Získáte znalosti o významných ženských postavách z dějin filozofie a na základě toho bude schopen doplnit a upřesnit obraz vývoje filozofického myšlení.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

 • Přihlášení do kurzu od 21. 3. 2024 do 22. 7. 2024

  Významné milníky a proměny antické filozofie

  Kurz se bude zabývat významnými proměnami v dějinách antické filozofie (počátek filozofie, "antropologický" obrat – sofisté a Sókratés, Platón – filozofie jako pojmové vymezování, Aristotelés – systém a metoda, historicko-politické změny a helénistická filozofie, řecká filozofie a křesťanství). Tyto milníky budou detailněji popsány a bude také naznačen jejich historicko-filosofický význam, jenž v některých případech přetrvává dodnes.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Pro učitele, pracovníky v kulturních a paměťových institucích, novináře

  Doba a forma studia:

  Kurz bude probíhat 19.8.2024 - 13.10.2024
  8 týdnů| kombinace prezenční výuky a e-learningu.
  Z toho proběhnout 2 prezenční setkání (workshopy):
  1. setkání proběhne v týdnu (9. 9. - 15. 9. 2024) v bloku 4 vyučovacích hodin
  2. setkání proběhne v týdnu (7. 10. - 13. 10. 2024)v bloku 4 vyučovacích hodin. Termíny workshopů budou během dubna/května upřesněny.

  Cena:

  3.100,- Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity max.10 lidí.

  Uplatnění:

  Budete schopni identifikovat základní milníky a proměny ve vývoji antické filozofie; vysvětlit jejich význam v kontextu vývoje myšlení; vysvětlit jejich historicko-společenský kontext; předat základní informace o nich žákům ZSV (případně dějepisu i jiných humanitních předmětů) na středních školách.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

   

  Přihláška

 • Přihlášení od 21.3.2024 do 1.9.2024

  Nizozemština - jazyk a reálie

  Kurz se zaměří na nizozemštinu v běžné komunikaci a zároveň poskytne historicko-kulturní přehled o nizozemsky hovořících zemích. V cyklu přednášek se zájemci seznámí s tématy týkajícími se Nizozemska a Belgie (geografie, politická situace, politika v oblasti ochrany klimatu, zahraniční politika, Benelux či vztah k EU). Dále se zaměří na pozici monarchie v obou zemích a budou se rovněž věnovat oblasti kultury – poznají významná kulturní střediska, turistické cíle, památky, výtvarné umění, architekturu, hudbu a tanec. V neposlední řadě kurz představí nizozemsky psanou literaturu v překladech a přiblíží recepci nizozemské literatury v českých zemích. 

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  Kurz bude probíhat prezenčně od 1.10.2024 do května 2025
  2 semestry v rozsahu 52 hodin | prezenčně s e-learning oporou
  Vždy v pondělí od 16:00 do 17:40h

  Cena:

  5.000,-Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a uhrazení poplatku za kurzovné ve stanoveném termínu. Kurz je kapacitně omezen max. 15 účastníků.

  Uplatnění:

  Osvojíte si základy nizozemštiny na úrovni A1 pro běžné komunikační situace (komunikace v obchodě, dotazy na cestu, dopravní prostředky). A zároveň získáte historicko-kulturní přehled o nizozemsky hovořících zemích.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

Nechcete nic promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme informovat o aktuální nabídce.

Načítám...
Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!

telefon: 549 49 3237, 7341
e‑mail:
Bez popisku

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.