Učitelé a lektoři

Chcete si zvýšit kvalifikaci nebo se dozvědět něco nového?

 • Přihlášení od 4.3.2024 do 21.6.2024

  Letní škola pro učitele AJ

  Program letní školy je zaměřený na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí učitelů anglického jazyka. Součástí je také mj. představení efektivních metod použitelných při výuce angličtiny. 

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Učitelé angličtiny

  Doba a forma studia:

  15. - 19. 7. 2024| prezenčně

  Cena:

  7 990 Kč (pro učitele z fakultních a jiných spolupracujících škol 7 490 Kč)

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a uhrazení poplatku za kurzovné ve stanoveném termínu.
  Kurz bude nabízen do naplnění kapacity kurzu max. 12 účastníků v každé úrovni.

  Uplatnění:

  Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.
  Jako program průběžného vzdělávání jej lze hradit z dotačních programů MŠMT.

  Zjistit víc

 • Přihlášení od 13.3.2024 do 1.9.2024

  Lektor v kontaktní, hybridní a online výuce

  Kurz se zaměřuje na kompetence a způsob práce (metody a techniky) vzdělavatelů ve třech formách výuky – kontaktní, hybridní a online. Účastníci se v něm seznámí se základními rozdíly mezi těmito formami a naučí se efektivně plánovat, realizovat i vyhodnocovat výsledky učení v každé z nich tak, aby maximalizovali využití jejich výhod. Jedná se o ověřený kurz pod vedením expertů, kteří se zabývají danou problematiku, v krásných prostorách na MU. 

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Lektoři v oblasti dalšího vzdělávání včetně interních firemních lektorů, akademičtí pracovníci vyučující v kurzech celoživotního vzdělávání, zájemci o lektorskou práci.

  Doba a forma studia:

  1 semestr | prezenčně | 4 moduly - více informací v přihlášce
  Kurz bude probíhat ve dnech 4.10.2024 a 1.11.2024, v rozsahu 8 vyučovacích hodin (cca 9 - 17h)
  V každém dni budou probrány dva moduly. K dispozici budou online materiály a zajištěná podpora lektora.

  Cena:

  7.000,- Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a uhrazení poplatku za kurzovné ve stanoveném termínu. Kurz je kapacitně omezen max. 20 účastníků. ​uchazečů. Základem výuky je spolupráce účastníků, proto bude kurz realizován při účasti min. 4 účastníků.

  Uplatnění:

  Absolventi budou schopni vybrat vhodnou formu výuky pro konkrétní kurz a naplánovat, realizovat (s pomocí vhodných nástrojů, tj. metod, technik a aplikací) a vyhodnotit výsledky učení účastníků ve všech třech formách. Absolventi kurzu získají osvědčení o absolvování. Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

 • Přihlášení od 13.3.2024 do 1.9.2024

  Latina pro praxi

  Toužíte si přečíst Vergilia v originále anebo chcete porozumět historickým textům?
  Pak je tento kurz určený přímo pro vás. Naučíte se s námi, jak pracovat s gramatickými tabulkami, slovníkem a online pomůckami tak, abyste dokázali samostatně porozumět latinskému textu. Na rozdíl od běžných kurzů u nás nezažijete memorování tvarů ani tzv. "přímou metodu". Již v počáteční části kurzu se setkáte s originálními texty, abyste si na ně postupně zvykali a byli schopni do nich proniknout.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Historici, právníci, historici umění, ale i amatérští genealogové a všech, kteří třeba chtějí porozumět nápisům na historických objektech nebo si přečíst Vergilia v originále.

  Doba a forma studia:

  14 online setkání | 2 semestry |
  Začátek kurzu od 3.10.2024 do května 2025
  Výuka bude probíhat jednou za 14 dní, ve čtvrtek od 17:00 - 18:30h

  Cena:

  3.000,- Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity 15 účastníků.

  Uplatnění:

  Absolventi budou mít základní vhled do systému latinského jazyka a s použitím pomůcek budou schopni porozumět snazším latinským textům.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

   

  Přihláška

 • Přihlášení od 13.3.2024 do 15.9.2024

  Kulturní a přírodní bohatství Řecka: od antiky po současnost

  Kurz je zaměřen na topografii Řecka, jeho kulturní dědictví od antiky po současnost, přírodní zajímavosti i současné reálie. V jednotlivých lekcích se budeme věnovat vždy konkrétnímu regionu (např. Egejské ostrovy, Peloponés apod.). Stručně budou představeny dějiny regionu a podrobněji pak jeho nejzajímavější kulturní a přírodní lokality, architektura, turisticky atraktivní místa i současný život a reálie. Dotkneme se i společenských a politických témat.
  Kurz má e-learningovou podobu vhodnou pro samostudium (účastník si sám volí tempo studia). Každá lekce sestává z komentované prezentace (ve formě videa), doplňujících materiálů (videa, texty, prezentace, fotografie aj.) a rekapitulačních testů. Součástí kurzu budou účastnická diskusní fóra a pravidelná setkání s vyučujícím.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Kurz je určen pro zaměstnance v cestovním ruchu s orientací na Řecko a Středomoří, učitele řečtiny na jazykových školách, i vyučujících dějepisu a zeměpisu na různých vzdělávacích stupních. Současně je vhodný i pro (budoucí) studenty řečtiny a příbuzných oborů i veřejnost se zájmem o turistiku v Řecku. 

  Doba a forma studia:

  2 semestry| 13 lekcí | online
  Začátek kurzu od 15.10.2024 - 30.6.2025  

  Cena:

  1.200,-Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a uhrazení poplatku za kurzovné ve stanoveném termínu. Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 uchazečů.

  Uplatnění:

  Účastníci kurzu zvýší svou kvalifikaci nejen pro práci v cestovním ruchu, ale i pro výuku na ZŠ/SŠ (učitelé zeměpisu a dějepisu: nadstandardní orientace v řecké kultuře, geografii a reáliích, obeznámenost se současným společenským a politickým děním v Řecku) a v jazykových školách. Studenti novořečtiny a příbuzných programů absolvováním kurzu obohatí své znalosti v oboru. Kurz je v neposlední řadě určen i široké veřejnosti, turistům se zájmem o Řecko, kterým pomůže lépe poznat cíl jejich cest a orientovat se pří jejich výběru. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení (na požádání bude zasláno v rámci ČR poštou, účastník hradí poštovní poplatek).

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

 • Přihlášení od 21. 3. 2024 do 22. 7. 2024

  Morální a politická filozofie

  Kurz se zaměří na rozbor hlavních problémů a směrů v morální a politické filozofii. Bude se věnovat hlavním etickým a politicko-filozofickým teoriím a pojmům (etika důsledků, povinností, ctností, politická autorita, demokracie, svoboda a spravedlnost atd.). Účastník kurzu se seznámí nejen s podstatou těchto směrů, ale také s důvody pro jejich přijetí, výhodami a nevýhodami.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Pro učitele, lékaře, právníky, psychology

  Doba a forma studia:

  Kurz bude probíhat od 19.8.2024 do 13.10.2024
  8 týdnů| kombinace prezenční výuky a e-learningu.
  Z toho proběhnout 2 prezenční setkání (workshopy):
  1. setkání proběhne dne 9. 9.2024 od 13:00 do 16:15h
  2. setkání proběhne dne 3. 10. 2024 od 9:00 do 12:15h

  Cena:

  3.100,-Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí podání přihlášky a včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity max.10 lidí.

  Uplatnění:

  Absolvent bude schopen vysvětlit základní pojmy morální a politické filozofie; vysvětlit a zdůvodnit jednotlivé teorie dobra; vysvětlit jejich výhody a problémy a analyzovat klíčové argumenty v jejich prospěch či neprospěch.
  Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

 • Přihlášení od 21. 3. 2024 do 22. 7. 2024

  Umění ve výuce filozofie

  Kurz představí s pomocí konkrétních příkladů z oblasti výtvarného umění, filmu, literatury a hudby možnosti zprostředkování a výkladu filozofických disciplín, témat, problémů a otázek (např. Dějiny filozofie, filozofická estetika, ctnosti a neřesti, násilí) s využitím různých forem umění. Účastníci se seznámí s různými způsoby aktivace a rozvíjení filozofické imaginace prostřednictvím uměleckých děl.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Pro učitele, pracovníky v kulturních institucích

  Doba a forma studia:

  Kurz bude probíhat od 19.8.2024 do 13.10.2024
  8 týdnů| kombinace prezenční výuky a e-learningu.
  Z toho proběhnout 2 prezenční setkání (workshopy):
  1. setkání proběhne dne 11. 9. 2024, od 9:00 do 12:15h
  2. setkání proběhne dne 9. 10. 2024, od 13:00 do 16:15h

  Cena:

  3.100,-Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí podání přihlášky a včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity max.10 lidí.

  Uplatnění:

  Absolvent bude schopen identifikovat filozofické problémy v uměleckých dílech a využít různých forem umění při zprostředkování vybraných filozofických disciplín a témat.
  Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

 • Přihlášení od 21. 3. 2024 do 22. 7. 2024

  Významné milníky a proměny antické filozofie

  Kurz se bude zabývat významnými proměnami v dějinách antické filozofie (počátek filozofie, "antropologický" obrat – sofisté a Sókratés, Platón – filozofie jako pojmové vymezování, Aristotelés – systém a metoda, historicko-politické změny a helénistická filozofie, řecká filozofie a křesťanství). Tyto milníky budou detailněji popsány a bude také naznačen jejich historicko-filosofický význam, jenž v některých případech přetrvává dodnes.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Pro učitele, pracovníky v kulturních a paměťových institucích, novináře

  Doba a forma studia:

  Kurz bude probíhat od 19.8.2024 do 13.10.2024
  8 týdnů| kombinace prezenční výuky a e-learningu.
  Z toho proběhnout 2 prezenční setkání (workshopy):
  1. setkání proběhne dne 10. 9. 2024, od 13:00 do 16:15h
  2. setkání proběhne dne 8. 10. 2024, od 9:00 do 12:15h

  Cena:

  3.100,- Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity max.10 lidí.

  Uplatnění:

  Budete schopni identifikovat základní milníky a proměny ve vývoji antické filozofie; vysvětlit jejich význam v kontextu vývoje myšlení; vysvětlit jejich historicko-společenský kontext; předat základní informace o nich žákům ZSV (případně dějepisu i jiných humanitních předmětů) na středních školách.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

   

  Přihláška

 • Přihlášení od 21. 3. 2024 do 22. 7. 2024

  Ženy v dějinách filozofie

  Kurz představí vybrané významné filozofky (Émilie Du Châtelet, Simone de Beauvoir, Martha Nussbaum, Margaret Cavendish, Albína Dratvová, Elizabeth Anscombe), uvede jejich myšlení do dobového kontextu a filozofického myšlení. Přehled bude doplněn seznámením s některými klíčovými texty a dalšími materiály ke studiu.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Pro učitele, pracovníky v kulturních a paměťových institucích, novináře

  Doba a forma studia:

  Kurz bude probíhat od 19.8.2024 do 13.10.2024
  8 týdnů| kombinace prezenční výuky a e-learningu.
  Z toho proběhnout 2 prezenční setkání (workshopy):
  1. setkání proběhne dne 10. 9. 2024, od 9:00 – 12:15h
  2. setkání proběhne dne 8. 10. 2024, od 13:00 – 16:15h

  Cena:

  3.100,- Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity max.10 lidí.

  Uplatnění:

  Získáte znalosti o významných ženských postavách z dějin filozofie a na základě toho bude schopen doplnit a upřesnit obraz vývoje filozofického myšlení.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

 • Přihlášení od 21.3.2024 do 22.7.2024

  Argumentační analýza

  Kurz představí různé postupy významové analýzy textů s důrazem na rozbor a hodnocení zdůvodňování. Účastníci se seznámí se strukturálními, pragmatickými i jazykovými okolnostmi argumentování, získají rovněž lepší představu o podmínkách přijatelného racionálního přesvědčování.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost, zejména učitelé, novináři, právníci a marketéři

  Doba a forma studia:

  Kurz bude probíhat od 19.8.2024 do 13.10.2024
  8 týdnů| kombinace prezenční výuky a e-learningu.
  Z toho proběhnout 2 prezenční setkání (workshopy):
  1. setkání proběhne dne 11.9.2024, od 13:00 do 16:15h
  2. setkání proběhne dne 9. 10. 2024, od 9:00 do 12:15h

  Cena:

  3.100,-Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí podání přihlášky a včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity max.10 lidí.

  Uplatnění:

  Trénink interpretačních schopností, pochopení struktury, smyslu, cílů a využívaných diskurzivních prostředků mohou absolventi využít ve své profesi.
  Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

   

  Kurz je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Přihláška

Nechcete nic promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme informovat o aktuální nabídce.

Načítám...
Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!

telefon: 549 49 3237, 7341
e‑mail:
Bez popisku

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.