Učitelé a lektoři

Chcete si zvýšit kvalifikaci nebo se dozvědět něco nového?

 • Ruština pro učitele

  Ústav slavistiky FF MU ve školním roce 2024/2025 v návaznosti na předchozí úspěšné programy DVPP opět nabízí v rámci celoživotního vzdělávání zdokonalovací jazykový kurz pro učitele ruštiny na středních a základních školách. Kurz je zaměřen na zlepšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností učitelů ruského jazyka. Základní formou vzdělávání je přímá praktická jazyková výuka, zacílená na rozšíření jazykových znalostí a upevnění řečových dovedností a návyků, a to s využitím jak frontálních, tak skupinových forem výuky. Cílem je maximální aktivní zapojení frekventantů do dyadické i skupinové řečové komunikace na vybraná aktuální témata a také využití moderních didaktických technik.

  Zjistěte více

 • Poslední volná místa

  Letní škola pro učitele AJ

  Program letní školy je zaměřený na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí učitelů anglického jazyka. Součástí je také mj. představení efektivních metod použitelných při výuce angličtiny. 

  Zjistěte více

 • Nenechte si ujít

  Lektor v kontaktní, hybridní a online výuce

  Kurz se zaměřuje na kompetence a způsob práce (metody a techniky) vzdělavatelů ve třech formách výuky – kontaktní, hybridní a online. Účastníci se v něm seznámí se základními rozdíly mezi těmito formami a naučí se efektivně plánovat, realizovat i vyhodnocovat výsledky učení v každé z nich tak, aby maximalizovali využití jejich výhod.

  Zjistěte více

 • Latina pro praxi

  Toužíte si přečíst Vergilia v originále anebo chcete proniknout do historických textů? Pak je tento kurz přímo pro vás. Naučíte se s námi, jak pracovat s gramatickými tabulkami, slovníkem a online pomůckami tak, abyste dokázali samostatně porozumět latinskému textu.

  Zjistěte více

 • Morální a politická filozofie

  Kurz se zaměří na rozbor hlavních problémů a směrů v morální a politické filozofii. Bude se věnovat hlavním etickým a politicko-filozofickým teoriím a pojmům (etika důsledků, povinností, ctností, politická autorita, demokracie, svoboda a spravedlnost atd.). Účastník kurzu se seznámí nejen s podstatou těchto směrů, ale také s důvody pro jejich přijetí, výhodami a nevýhodami.

  Zjistěte více

 • Umění ve výuce filozofie

  Kurz představí s pomocí konkrétních příkladů z oblasti výtvarného umění, filmu, literatury a hudby možnosti zprostředkování a výkladu filozofických disciplín, témat, problémů a otázek (např. Dějiny filozofie, filozofická estetika, ctnosti a neřesti, násilí) s využitím různých forem umění. Účastníci se seznámí s různými způsoby aktivace a rozvíjení filozofické imaginace prostřednictvím uměleckých děl.

  Zjistěte více

 • Významné milníky a proměny antické filozofie

  Kurz se bude zabývat významnými proměnami v dějinách antické filozofie (počátek filozofie, "antropologický" obrat – sofisté a Sókratés, Platón – filozofie jako pojmové vymezování, Aristotelés – systém a metoda, historicko-politické změny a helénistická filozofie, řecká filozofie a křesťanství). Tyto milníky budou detailněji popsány a bude také naznačen jejich historicko-filosofický význam, jenž v některých případech přetrvává dodnes.

  Zjistěte více

 • Ženy v dějinách filozofie

  Kurz představí vybrané významné filozofky (Émilie Du Châtelet, Simone de Beauvoir, Martha Nussbaum, Margaret Cavendish, Albína Dratvová, Elizabeth Anscombe), uvede jejich myšlení do dobového kontextu a filozofického myšlení. Přehled bude doplněn seznámením s některými klíčovými texty a dalšími materiály ke studiu.

  Zjistěte více

 • Mohlo by vás zajímat

  Argumentační analýza

  Kurz představí různé postupy významové analýzy textů s důrazem na rozbor a hodnocení zdůvodňování. Účastníci se seznámí se strukturálními, pragmatickými i jazykovými okolnostmi argumentování, získají rovněž lepší představu o podmínkách přijatelného racionálního přesvědčování.

  Zjistěte více

 • Komunitní kurátorství: odolné společenství jako křižovatka světů i křehká pouta

  Jak udržovat laskavá společenství, pečovat o ně, ponoukat k akci, vystavovat se výzvám a s lehkostí je zdolávat? Ať už stojíte v jádru komunity a tvoříte její akční základnu, nebo pozorujete dění z povzdálí a zatím hledáte svou roli, rádi bychom vám v rámci kurzu pomohli objevovat fenomén komunit, podnítili odhodlání, povzbudili vás a otevřeli prostor k vzájemné inspiraci a přemýšlení o pestrých možnostech komunitního kurátorství.

  Zjistěte více

Nechcete nic promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme informovat o aktuální nabídce.

Načítám...
Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!

telefon: 549 49 3237, 7341
e‑mail:
Bez popisku

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.