Indoevropská srovnávací jazykověda

"Jazyk ve změně. Změna v jazyce."

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2021

Co se naučíte

Studijní doktorský program indoevropeistika je určen zejména vážným zájemcům o poznání vývoje jazyků, zvláště indoevropských, ideálně pro ty, kteří s diachronní lingvistikou chtějí spojit svou profesionální kariéru.

Praxe

Součástí studia je jednak publikační činnost (v rozsahu daném individuálním studijním plánem) a výuka nejméně jednoho semestrálního kursu.

Chcete vědět víc?

http://www.phil.muni.cz/jazyk

Uplatnění absolventů

Studium je primárně určeno zájemcům o profesionální akademickou kariéru v diachronní lingvistice.

Podmínky přijetí

Termín podání přihlášek: 1. srpen – 30. listopad 2021.

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. prosince 2021.

Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti (pokud existuje);
  • projekt disertační práce;
  • motivační dopis.
  • Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 12. 2021. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

    Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

    Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 27 bodů (max. počet bodů 36).

Položeny budou 3 otázky, za každou bude možné získat max. 12 bodů.

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Indoevropská srovnávací jazykověda? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.