The relationship between the State and the Universities in the Czech lands 1849–1939

Logo poskytovatele
Název česky Vztah státu a univerzit v českých zemích 1849-1939
Autoři

FASORA Lukáš

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Poloniae Historica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://apcz.umk.pl/APH/article/view/37039
Doi http://dx.doi.org/10.12775/APH.2021.124.07
Klíčová slova university autonomy; state higher education policy; management and personnel regulations; 1849–1939
Přiložené soubory
Popis Tento text shrnuje výsledky rozsáhlého výzkumu vztahu mezi státem a vysokými školami v letech 1849-1939, tj. v období mezi tzv. thunskou reformou a uzavřením českých vysokých škol nacisty. Pozornost je věnována státnímu respektu k výsadnímu postavení vysokých škol a sledování napětí mezi státem a vysokými školami vyplývající ze střetu mezi legislativou a každodenní činností univerzit a provozem vysokých škol. Ty vyplývají především z uspokojování ekonomických potřeb vysokých škol na jedné straně, a výkladem odpovědnosti a disciplíny jejich akademických pracovníků vůči státu a společnosti na straně druhé. Výzkum ukazuje postupující erozi tzv. pruského (Humboldtova) pojetí autonomní univerzity v posledních desetiletích existence národně orientované univerzity a obtížné hledání demokratické alternativy v oblasti vysokého školství v nestabilních politických a hospodářských podmínkách meziválečné střední Evropy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.