HR Award – Další workshop pro vedoucí pracovišť se zaměřil na opatření proti sexuálnímu násilí

Dozvěděli se, jaké podoby může sexuální obtěžování mít, jaké jsou zásady a postupy, se kterými univerzita přistupuje k jejich řešení, a jaké legislativní dokumenty s tématem souvisejí.

26. 1. 2023

Bez popisku

V prosinci jsme uspořádali další workshop z oblasti genderové rovnosti pro vedoucí pracovišť, a to na téma opatření proti sexuálnímu obtěžování na Masarykově univerzitě. Vyslyšeli jsme tím přání účastníků a účastnic předchozího workshopu (Gender ve výzkumu, 12. 9. 2022) a zařadili na program nejžádanější téma z oblasti genderové rovnosti.

Workshop připravily a vedly JUDr. Kateřina Kvítková, ředitelka rektorátního právního odboru, Mgr. Silvie Šimonová a PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D., manažerky Poradenského centra RMU.

Vedoucí akademických i neakademických pracovišť naší fakulty se na workshopu dozvěděli, jaké podoby může sexuální obtěžování mít, jaké jsou zásady a postupy, se kterými univerzita přistupuje k jejich řešení a jaké legislativní dokumenty s tématem souvisejí. Obdrželi informace o rolích kontaktních osob, řešitele a vykonavatele.

Přítomno bylo 20 účastníků a účastnic osobně a dalších 23 osob se účastnilo online. Ve druhé části workshopu proběhal živá diskuse.

Účastníci workshopu byli po jeho skončení požádáni o zpětnou vazbu. 13 přítomných vyplnilo následně krátký průzkum, ze kterého vyplynulo:

 • 54 % účastníků a účastnic považuje za důležité, aby FF MU pořádala workshopy zaměřené na témata genderové rovnosti, 46 % si v tomto není jisto, nikdo se nevyjádřil negativně.
 • Téměř 70 % účastníků a účastnic považuje workshop osobně za přínosný.
 • Účastníci a účastnice mají zájem o další workshopy z oblasti genderové rovnosti, navrhovali osvětu o genderové rovnosti pro všechny, v životě i v zaměstnání, a to ve srozumitelném jazyce, dále pojmout rovnost z více hledisek, např. různé věkové skupiny zaměstnanců apod. Zájem projevili také o zařazení změny genderového nastavení v širším rámci akademického života (např. grantové organizace, ediční proces mimo univerzitu apod.)

Za nejpřínosnější a nejzajímavější informace z workshopu účastníci a účastnice označili:

 • Zjištění, že se tato oblast na univerzitě komplexně řeší.
 • Existenci metodiky pro řešení případů sexuálního obtěžování a kontaktních osob.
 • Odkaz na konkrétní dokumentaci.
 • Návod, jak postupovat, když se s obtěžováním setkají.
 • Informace o zřízení úřadu ochránce práv na MU a vyjasnění způsobů, jak se lze ochrany práv domáhat.
 • Související diskusi a názory zúčastněných.

Účastníci naopak postrádali:

 • Objasnění, jakým způsobem byly vybrány kontaktní osoby na FF MU.
 • Detailnější informace o podobách sexuálního obtěžování, o jeho prevenci, o způsobu šíření povědomí (co už je obtěžování a co už je nepřípustné chování) mezi zaměstnance a studující.
 • Informace o tom, jaké jsou očekávané postihy.
 • Příklady dobré praxe.

Děkujeme všem vedoucím pracovišť za jejich účast, příspěvky do diskuse a za vyplnění formuláře se zpětnou vazbou.

Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.