HR Award – Dotazníkové šetření zmapovalo názor na zavádění nové personální strategie

Načasování dotazníkového šetření na leden 2023 souviselo s důležitým milníkem certifikačního procesu HR Award. Tím bylo na počátku dubna 2023 odeslání sebehodnotící zprávy a Revidovaného akčního plánu Evropské komisi po dvouleté implementaci původního Akčního plánu.

25. 4. 2023

Celkové hodnocení pokroku dosaženého na FF MU doplnily výsledky dotazníkového šetření. Osloveni byli všichni zaměstnanci a zaměstnankyně FF MU, kteří se pomocí anonymního online dotazníku měli podělit o svůj pohled na zavedené změny.

Výsledky dotazníkového šetření jsou potěšující: výrazná většina oslovených totiž ví, že FF MU je držitelem ocenění HR Excellence in Research a většina také v posledních letech pozoruje zkvalitňování služeb pro zaměstnance a změny hodnotí jako přínosné. Dotázaní nejčastěji oceňovali odstraňování jazykové bariéry, elektronizaci náboru, vznik fakultní kariérní webové stránky, dále také opatření zaváděná v oblasti genderové rovnosti (např. zřízení dětské skupiny Elánek či zavedení institucionálního postupu v případech sexuálního obtěžování). Respondenti ve velké míře hodnotili informační toky na fakultě jako dostatečné s ohledem na informace, které se k nim dostávají, resp. mají dostat.

Dotazník dále zjišťoval, které oblasti zaměstnanci považují jako vhodné pro další rozvoj. Z nabízených oblastí byl největší zájem o poradentství zahrnující podporu duševního zdraví, dále o větší podporu zahraniční mobility a také o rozvoj interní výzkumné spolupráce v rámci FF MU.

Respondenti odpovídali také na otázku, zda by zaměstnání na pracovišti doporučili svým známým. Naprostá většina dotázaných by tak učinila, mnoho z nich pak ve volném komentáři ocenila FF MU jako kvalitního zaměstnavatele s dobrými procesy a organizační kulturou.

Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili a pomohli nám tak získat názory zaměstnanců na změny v oblasti péče o zaměstnance a tímto přispět k dalšímu rozvoji personální politiky naší fakulty. Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány do Analytické zprávy, která předkládá souhrn nejdůležitějších zjištění.

analytická zpráva Zjistěte více o HR Award


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.