HR Award – Dotazníkové šetření zmapovalo názor na zavádění nové personální strategie

Načasování dotazníkového šetření na leden 2023 souviselo s důležitým milníkem certifikačního procesu HR Award. Tím bylo na počátku dubna 2023 odeslání sebehodnotící zprávy a Revidovaného akčního plánu Evropské komisi po dvouleté implementaci původního Akčního plánu.

25. 4. 2023

Bez popisku

Celkové hodnocení pokroku dosaženého na FF MU doplnily výsledky dotazníkového šetření. Osloveni byli všichni zaměstnanci a zaměstnankyně FF MU, kteří se pomocí anonymního online dotazníku měli podělit o svůj pohled na zavedené změny.

Výsledky dotazníkového šetření jsou potěšující: výrazná většina oslovených totiž ví, že FF MU je držitelem ocenění HR Excellence in Research a většina také v posledních letech pozoruje zkvalitňování služeb pro zaměstnance a změny hodnotí jako přínosné. Dotázaní nejčastěji oceňovali odstraňování jazykové bariéry, elektronizaci náboru, vznik fakultní kariérní webové stránky, dále také opatření zaváděná v oblasti genderové rovnosti (např. zřízení dětské skupiny Elánek či zavedení institucionálního postupu v případech sexuálního obtěžování). Respondenti ve velké míře hodnotili informační toky na fakultě jako dostatečné s ohledem na informace, které se k nim dostávají, resp. mají dostat.

Dotazník dále zjišťoval, které oblasti zaměstnanci považují jako vhodné pro další rozvoj. Z nabízených oblastí byl největší zájem o poradentství zahrnující podporu duševního zdraví, dále o větší podporu zahraniční mobility a také o rozvoj interní výzkumné spolupráce v rámci FF MU.

Respondenti odpovídali také na otázku, zda by zaměstnání na pracovišti doporučili svým známým. Naprostá většina dotázaných by tak učinila, mnoho z nich pak ve volném komentáři ocenila FF MU jako kvalitního zaměstnavatele s dobrými procesy a organizační kulturou.

Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili a pomohli nám tak získat názory zaměstnanců na změny v oblasti péče o zaměstnance a tímto přispět k dalšímu rozvoji personální politiky naší fakulty. Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány do Analytické zprávy, která předkládá souhrn nejdůležitějších zjištění.

analytická zpráva Zjistěte více o HR Award


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.