HR Award – Jednání se přesunula do virtuálního prostředí

12. 6. 2020

Bez popisku

I když se vám může zdát, že jste o aktivitách směřujících k získání HR Award pro naši fakultu delší dobu neslyšeli, vězte, že se stále něco děje.

Jednání Pracovní skupiny se kvůli pandemii přesunula do online prostředí, kde nyní pravidelně probíhá diskuse nad principy Evropské charty a Kodexu a také nad výstupy z dotazníkového šetření.

V rámci čtyř oblastí Charty a Kodexu (etické a profesní aspekty, nábor a výběr, pracovní podmínky a sociální zabezpečení, vzdělávání a rozvoj) již nyní vznikají konkrétní podněty pro tvorbu tzv. Gap analýzy a Akčního plánu. Návrh těchto dokumentů bude předán k vyjádření vedoucím pracovišť, akademickému senátu a vedení FF. Finální podoba materiálů bude schválena dohlížecí komisí HR Award FF.

Gap analýza a Akční plán budou v listopadu odeslány Evropské komisi k posouzení. Uspějeme-li, získáme logo HR Excellence in Research (certifikát HR Award) a zahájíme práci na realizaci konkrétních kroků stanovených Akčním plánem.

Opatření schválená v Akčním plánu budou prezentována zaměstnancům na podzim 2020 společně s výsledky Dotazníkového šetření HR Award 2020.

Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.