HR Award – Novinky v oblasti náboru a výběrových řízení

Nábor nových zaměstnanců a výběrová řízení od letošního roku doznaly na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity některých důležitých změn. Ty jsou zachyceny v nové směrnici, která upravuje tuto oblast na naší fakultě. V souladu s revidovaným Řádem výběrového řízení MU mimo jiné zakotvuje principy otevřeného, transparentního a na zásluhách založeného náborového procesu či podrobněji nastavuje s tím související pravidla a postupy.

2. 3. 2023

Bez popisku

Jednou z hlavních priorit HR Award je do dvou let od udělení ocenění zavést náborové a výběrové postupy respektující principy otevřenosti, transparentnosti a hodnocení podle zásluh (tzv. OTM-R). V souladu s revidovaným Řádem výběrového řízení MU, který vymezil základní zásady náboru a výběru na MU, byl proto na fakultě zpracován prováděcí předpis v podobě směrnice č. 3/2022 – Pravidla výběrových řízení na FF MU. Směrnice je účinná od 1. ledna 2023 a je určena především vedoucím pracovníkům a všem pracovníkům zapojeným do náborového procesu na fakultě.

Právě pro ně byl také určen informační seminář, který byl zaměřený na seznámení s novinkami ve výběrových řízeních na fakultě platnými od ledna 2023. Společně s personálním oddělením ho připravil HR Award tým. Členové a členky výběrových komisí navíc při jmenování do výběrové komise obdrží všechny důležité informace formou e-learningového školení, které připravila univerzita ve spolupráci s Centrem rozvoje kompetencí (CERPEK).

S ohledem na důležitost těchto informací i pro samotné uchazeče a uchazečky o volná pracovní místa jsme jim zřízením nové fakultní kariérní stránky zjednodušili přístup jak k nabídce volných pracovních pozic na fakultě, tak i k informacím o fakultních pravidlech náboru. 

O výsledcích výběrových řízení pak veřejně informuje zvláštní webová stránka MU.

Co nového fakultní směrnice přináší?

  • provádí Řád výběrového řízení MU a dále zakotvuje principy otevřeného, transparentního a na zásluhách založeného náborového procesu,
  • podrobněji upravuje pravidla, zásady a postupy pro výběrová řízení na fakultě,
  • deklaruje základní zásady výběrového řízení a určuje náležitosti výběrových řízení pro obsazování pracovních míst akademických pracovníků, neakademických pracovníků ve výzkumu a rovněž ostatních neakademických pracovníků,
  • stanovuje pro každou skupinu zaměstnanců podmínky, za kterých lze od výběrového řízení upustit,
  • určuje způsob ustavení komise pro výběrové řízení, popisuje průběh výběrového řízení a stanovuje pravidla pro jednání a rozhodování komise,
  • definuje, jakým způsobem mají být chráněna práva uchazečů.

Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.