HR Award – Nový dokument usnadní přípravu a realizaci mezinárodních výzkumných projektů

Přehledně shrnuje jednotlivé fáze a kroky procesu plánování, přípravy a realizace projektů mezinárodních a nadnárodních poskytovatelů.

8. 4. 2022

Bez popisku

Od 24. března 2022 je účinný Pokyn FF MU č. 1/2022 Příprava a realizace projektů mezinárodních a nadnárodních poskytovatelů. Jedná se o další výstup Akčního plánu HR Award, který vypracovalo Oddělení výzkumu a vývoje FF MU ve spolupráci s týmem HR Award. Jeho obsah a celkovou podobu však připomínkovala také pracovní skupina HR Award.

Účelem pokynu je usnadnit zaměstnancům a zaměstnankyním a především výzkumným pracovníkům a pracovnicím naší fakulty orientaci v jednotlivých fázích a krocích procesu plánování, přípravy a realizace projektů mezinárodních a nadnárodních poskytovatelů. Vymezuje také kompetence zúčastněných osob. To vše především s cílem poskytnout v komplexním procesu podávání návrhů těchto projektů dostatečnou pdoporu a zvýšit šance na jejich úspěch. Text pokynu je pro přehlednost doplněn podrobným schématem celého procesu.

Přečtěte si pokyn Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.