HR Award – Spouštíme aplikaci pro seznamování s předpisy

Umožní zaměstnancům a zaměstnankyním získávat včas informace o změnách interních předpisů a poskytne jim místo, kde se k jakýmkoliv předpisům mohou pohodlně vracet.

23. 5. 2022

Bez popisku

Při provádění gap analýzy v rámci příprav Akčního plánu HR Award bylo zjištěno, že zaměstnanci a zaměstnankyně fakulty nejsou dostatečně seznámeni s interními fakultními předpisy a především nejsou informováni o jejich změnách. Proto bylo do Akčního plánu zahrnuto opatření s cílem usnadnit dostupnost těchto informací a nastavit přehledný způsob jejich předávání. Poslouží k tomu aplikace v Informačním systému MU. V první fázi bude využita k seznámení se stávajícími předpisy, následně však bude sloužit právě k informování o jejich změnách.

Aplikace vždy pošle e-mailem uživatelům zprávu o potřebě seznámení se s daným předpisem a zároveň odkaz pro vstup do aplikace. U každého předpisu je uvedena stručná anotace s přehledem obsahu dokumentu, případně odkazy na další doplňující informační materiály. Poté, co se uživatel s předpisem seznámí, jednoduše potvrdí seznámení v aplikaci tlačítkem. Předpisy jsou v aplikaci uživatelům k dispozici i po tomto potvrzení, je tedy možné se k nim v případě potřeby kdykoliv vrátit a není nutné předpis složitě hledat na dokumentovém serveru.

Vstupte do aplikace Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.