HR Award – Výsledky Dotazníkového šetření HR Award FF MU 2020

14. 12. 2020

Bez popisku

Dotazníkové šetření HR Award zaměřené na zjištění naplňování principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity proběhlo v jarních měsících tohoto roku.

Výsledky dotazníkového šetření byly podrobně zpracovány v Analytické zprávě, z níž byla dále odvozena Zkrácená analytická zpráva předkládající souhrn nejdůležitějších zjištění. Tato zpráva je k dispozici všem zaměstnancům fakulty na naší webové stránce HR Award. Na leden příštího roku plánujeme také online prezentaci s proděkanem pro výzkum a rozvoj, v níž se budeme zjištěním z dotazníků věnovat. Pozvánku na tuto online prezentaci obdržíte začátkem ledna 2021.

Ještě jednou děkujeme všem, kdo se rozhodli využít příležitosti ovlivnit svým názorem budoucí pracovní prostředí naší fakulty a vyplnili dotazník HR Award. Vaše názory nám sloužily při zpracování Gap analýzy a následné tvorbě Akčního plánu. Oba dokumenty jsme na konci listopadu tohoto roku odeslali k posouzení Evropské komisi. Po obdržení výsledku posouzení našich materiálů ze strany Evropské komise připravujeme informační semináře, na kterých akceptovaný Akční plán představíme fakultní veřejnosti.

Srdečně zdravíme a přejeme vám klidné vánoční svátky

Váš HR Award tým

Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.