HR Award – Zúčastnili jsme se online workshopu s hodnotitelkami Evropské komise

8. 6. 2020

Bez popisku

HR AWARD Online workshop 27. a 28. 5. 2020

Dvoudenní virtuální workshop, organizovaný HR Award manažerkou RMU Dr. Novou, byl připravený na míru pro potřeby Masarykovy univerzity vedoucími hodnotitelkami Evropské komise pro HRS4R – Dr. Isabelle Halleux, Research and Innovation Executive Director, Université de Liège, ARD a Dr. techn. Giuliana Sabbatini Coordinator of R&D and Project Service, University of Applied Sciences Technikum Wien.

Online workshopu se zúčastnily HR Award manažerky a specialistky z fakult a ÚVT MU, které usilují o získání ocenění HR Award, a ředitel Odboru pro personální řízení RMU Mgr. Pokorný. Jako pozorovatel se zúčastnila i HR Award manažerka z Přírodovědecké fakulty MU, která je již držitelem ocenění HR Excellence in Research.

Všichni zúčastnění živě diskutovali o problematice HR Award se zaměřením na iniciační fázi, ve které se aktuálně nacházíme. Obě vedoucí hodnotitelky HRS4R odpověděly především na otázky týkající se tvorby Gap Analýzy a Akčního plánu, tedy dokumentů, které teď na fakultách a ÚVT vznikají.

Bez popisku
Bez popisku

Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.