Vyhlášení volby děkana FF MU

26. 10. 2017

Vážení členové akademické obce,
pedagogové a studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,

mandát současného děkana FF MU, prof. PhDr. Milana Pola, CSc., zanikne 31. března 2018. Akademický senát FF MU (dále jen senát) vyjadřuje poděkování dosavadnímu děkanovi a stávajícímu týmu proděkanů za jejich práci pro fakultu. Článek 20 jednacího řádu senátu upravuje volbu kandidáta na funkci děkana. Děkan bude vybrán tajným hlasováním senátu a navržen rektorovi univerzity. Jednací řád senátu naleznete zde.

Senát otevírá nominace kandidátů ve čtvrtek 26. října 2017 ve 14:00 hod. Návrh kandidáta na funkci děkana může podat každý člen akademické obce. Návrhy podepsané navrhovatelem/navrhovateli musí dále obsahovat: 1) podepsané prohlášení kandidáta, že s návrhem souhlasí, je-li kandidát navržen jinou osobou, 2) profesní životopis kandidáta, 3) nominační listinu, 4) programové prohlášení. Návrhy v listinné podobě zasílejte prostřednictvím podatelny FF MU na adresu předsedy volební komise, Mgr. Romana Švaříčka, Ph.D., Ústav pedagogických věd FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, a současně prostřednictvím elektronické pošty na adresu volbadekana@phil.muni.cz. Návrhy kandidátů na funkci děkana fakulty je možno podávat do pátku 24. listopadu 2017 do 12:00 hodin. Poté budou návrhy zveřejněny v informačním systému všem členům akademické obce.

Předvolební shromáždění akademické obce fakulty, na němž kandidáti na funkci děkana přednesou svůj program a představí předpokládané proděkany, se bude konat v Aule Filozofické fakulty v pondělí 27. listopadu 2017 v 15:00 hodin. Volba proběhne v pondělí 4. prosince 2017 ve 12:00 hodin na veřejném zasedání senátu v Aule Filozofické fakulty. Na předvolební shromáždění a samotnou volbu bude vyhlášeno děkanské volno.

Veškeré informace k volbě budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Akademického senátu FF MU. Senát zřídí za účelem volby diskusní fórum v informačním systému.

Věříme, že volba proběhne v duchu akademické důstojnosti a otevřenosti, kolegiality a slušnosti a že vybraný kandidát, bude-li schválen rektorem univerzity, bude vykonávat úřad děkana k dobru celé akademické obce Filozofické fakulty.

V Brně, 25. října 2017 
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D., předsedkyně AS FF MU
Mgr. Jan Karafiát, místopředseda AS FF MU

Mgr. Petr Vurm, Ph.D., místopředseda AS FF MU

Mgr. Roman Švaříček, Ph.D., předseda volební komise
PhDr. Iva Burešová, Ph.D., členka volební komise
Jeffrey A. Vanderziel, B.A., člen volební komise
Mgr. Zuzana Dudová Šalplachtová, členka volební komise

AS FF MU: Vyhlášení volby děkana


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.