Horizont Evropa - příležitosti pro společenské a humanitní vědy

11. 3. 2022 Monika Kellnerová Horizon Europe ERC MSCA

Bez popisku

Níže v textu naleznete přehled výzev a příležitostí pro společenské a humanitní vědy v rámci programu Horizont Evropa. V případě zájmu o podání návrhu projektu prosíme kontaktujte projektovou podporu. 

 


 

European Research Council (ERC)

Podpora hraničního výzkumu od začínajících po etablované vědce popř. vědeckých týmů. Projekty jsou zpravidla pětileté. Finanční podpora činí od 1,5 – 10 mil. € (dle jednotlivé soutěže).

Více informací naleznete zde.

ERC Calls

V současné době je vyhlášená výzva ERC Advanced grants, která je zaměřena na podporu mezinárodně uznávanývh odborníků. Bližší informace o této výzvě naleznete zde

Plánované termíny 2023

Starting grant: 12.07 2022 - 25.10. 2022

Consolidator grant: 28.9. 2022 - 2.2. 2023

Advanced grant: 8.12. 2022 - 23.5. 2023

Synergy grant: 13.7. 2022 - 8.11. 2022

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Akce Marie Skłodowska-Curie je zaměřena na rozvoj excelence prostřednictvím přeshraniční mobility výzkumných pracovníků napříč odvětvími a obory: je podporována mobilita výzkumných pracovníků v Evropě nebo mimo ni, aby se mohli věnovat vynikajícímu výzkumu a rozvíjet své dovednosti a kariéru a rozšiřovat své sítě v akademické sféře i v ostatních oblastech (včetně výzkumných infrastruktur).

Více informací naleznete zde.

MSCA Calls - Plánované termíny

MSCA Postdoctoral Fellowships 12.5. 2022 - 14.9. 2022

Pillar 2 - Global Challenges and European Industrial Competitiveness

Výzvy v rámci Klastr 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Cílem aktivit tohoto pilíře je vývoj klíčových technologií a řešení, která podpoří naplňování evropských politik, Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, Cílů udržitelného rozvoje OSN i Pařížské dohody o změně klimatu. Bude vyžadováno propojení koncových uživatelů, vědců, technologů, výrobců, vzdělávacích institucí, tvůrců politik, občanů i organizací občanské společnosti. Konkrétní priority každého klastru jsou rozděleny do tzv. oblastí intervence. V rámci klastru 2 se jedná o tyto oblasti: : (1) Demokracie a správa věcí veřejných, (2) Kulturní dědictví, (3) Socioekonomická transformace.

Více informací naleznete zde

Informace o aktuálně otevřených výzvách naleznet zde

Crowdhelix Network

Crowdhelix Network je otevřená platforma propojující výzkumníky z více než 450 univerzit, výzkumných institucí i podniků. Platforma se skládá z více než 30 klastrů (tzv. helixů), do nichž mohou členové vkládat poptávky do zapojení přípravy projektových návrhů či reagovat na výzvy ke spolupráci a vyhledávat příležitosti. Každý zájemce si může založit svůj vlastní profil zde

Kontaktní osoba na VaV

Mgr. Monika Kellnerová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.