OP Jan Amos Komenský vyhlásil draft harmonogramu výzev na rok 2022

Řídící orgán Operačního programu Jan Amos Komenský zveřejnil draft harmonogramu výzev na rok 2022 a spustil nové webové stránky programu.

11. 1. 2022 Kateřina Kramářová Operační programy

20. prosince 2021 byl předložen ke schválení Evropské komisi Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027. Oficiálně tak došlo k zahájení tzv. formálního dialogu, na jehož konci bude schválený Programový dokument OP JAK, který podpoří oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje přibližně 90 mld. Kč.

Vzhledem k zájmu informovat potenciální žadatele o plánovaných intervencích, Řídicí orgán programu (MŠMT) přistoupil ke zveřejnění draftové verze harmonogramu výzev na rok 2022 a spustil webové stránky programu. Harmonogram výzev na rok 2022 (vč. jednotlivých termínů) vychází z předpokladu, že Programový dokument OP JAK bude schválen Evropskou komisí v dubnu 2022. Finální harmonogram výzev bude zveřejněn po skončení schvalovacího procesu. V případě prodlení dialogové fáze dojde k posunu termínů.

Více informací o OP JAK, oblastech podpory a základních intervencích naleznete na stránkách Odd VaV. O relevantních výzvách pro FF MU vás budeme informovat prostřednictvím Aktualit.

Bližší informace k programu:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.