OP Jan Amos Komenský - výzvy na rok 2023

Informace o plánovaných výzvách a již podaných projektech

30. 5. 2023 Kateřina Kramářová Operační programy

V programovacím období 2021 - 2027 Evropských strukturálních a investičních fondů je OP Jan Amos Komenský (OP JAK) největší dotační příležitostí pro FF MU. Níže poskytujeme informace o plánovaných výzvách relevantních pro naši fakultu a již podaných projektech.

Plánované výzvy

06/2023 Podpora budoucích učitelů a učitelek

Cílem výzvy je podpořit pedagogické fakulty a fakulty vzdělávající budoucí učitele. V rámci výzvy se bude za MU připravovat jedna projektová žádost, do níž se zapojí fakulty se studijními programy. Koordinací žádosti byla pověřena Pedagogická fakulta MU ve spolupráci s ostatními fakultami, které se podílejí na přípravě budoucích učitelů. Za FF MU koordinuje přípravu projektu proděkanka Zuzana Šalamounová s projektovou podporou Odd. VaV. Dotčená pracoviště FF MU budou informována po vyhlášení výzvy.

11/2023 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách

Výzva je zaměřena na podporu špičkových výzkumných záměrů řešících celospolečenské výzvy. Cílem je podpořit excelentní výzkum ve společenských a humanitních vědách a posílit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi v ČR. Více informací o naleznete v aktualitě ZDE.

12/2023 Škola hrou – implementace inovovaného kurikula

Výzva podpoří školy při zavádění inovovaného kurikula do výukové praxe. Aktivity podporované v rámci výzvy naleznete v harmonogramu na odkazu níže.

Kompletní harmonogram a bližší popis výzev naleznete ZDE.

Další informace o jednotlivých výzvách budeme sdílet v aktualitách na stránkách Odd VaV.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Ing. Kramářovou z Odd VaV, která zajišťuje metodickou podporu při přípravě projektů OP JAK.

Ukončené výzvy – podané / schválené projekty

11/2022 MSCA – Fellowships – CZ – 1 projekt schválen

V dané výzvě byl schválen projekt MSCAfellow5_MUNI, který koordinuje RMU napříč fakultami. Cílem projektu je zajištění realizace 15 projektových návrhů, které byly úspěšné ve výzvě Evropské komise v programu H2020-MSCA-IF-2020 a HORIZON-MSCA-2021-PF-01. Vědci z Masarykovy univerzity získali excelentní hodnocení a skrze realizaci jejich projektových záměrů dojde k posílení vědeckého výkonu a mezinárodní spolupráce na MU. V rámci projektu budou na FF MU podpořeny 3 vědkyně.

01/2023 Špičkový výzkum – 3 projekty čekají na hodnocení

Výzva byla zaměřena na podporu realizace špičkových výzkumných záměrů, které dosáhnou svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence. Počet podaných projektových žádostí na žadatele byl v rámci výzvy omezen. Vedení MU se na FF MU rozhodlo podpořit přípravu 1 projektu, jehož koordinátorem je Ústav archeologie a muzeologie. Dále byly do výzvy podány 2 partnerské projekty - 1 Ústavu religionistiky a 1 Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství.

05/2023 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů – 1 projekt čeká na hodnocení

V květnu byl podán celouniverzitní projekt MUNI4PhD, jehož cílem je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí zejména doktorských studijních programů. FF MU plánuje projektem rekonstruovat vědecko-výzkumnou základnu Pohansko v Břeclavi. Jedná se o mezifakultní strategickou infrastrukturu, která byla vybrána k podpoře Masarykovou univerzitou. Dalším záměrem FF MU je rekonstrukce suterénních prostor po bývalém Krmítku na ulici Jaselská, čímž vzniknou prostory s týmovou pracovnou a několika sdílenými pracovními místy. Projekt dále podpoří obnovu a modernizaci audiovizuální techniky v budovách B1 a B2 a v neposlední řadě bude na základě požadavků pracovišť pořízeno chybějící vybavení pro PhD studenty.

Bližší informace o programu OP JAK naleznete na stránkách Odd Výzkumu a vývoje či na stránkách OP JAK.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Kramářovou (Odd Výzkumu a vývoje).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.