Podpora vynikajících diplomových prací 2023

16. 11. 2022 Alžběta Dvořáková GAMU

Návrh projektů Podpora vynikajících diplomových prací je určen studentům, jejichž bakalářská práce byla hodnocena závěrečnou známkou A, byla-li součástí předchozího úspěšně ukončeného studia. Pokud nebyla bakalářská práce součástí předchozího úspěšně ukončeného studia, návrh může podat student patřící mezi 15 % nejlepších studentů programu podle dosaženého studijního průměru.

Základní informace:

 • Finanční podpora na jeden projekt - max. 60.000,- Kč
 • Uznatelné náklady - odměna pro řešitele (max. 18.000,- Kč nebo 30% požadované částky), cestovné (ubytování, jízdné, konferenční poplatky), služby, ostatní (studijní literatura, náklady na publikace...), spotřební materiál

Návrh projektu podává se prostřednictvím ISEP Editor návrhů projektů zvolením příslušné šablony (Grantová agentura MU: Podpora vynikajících diplomových prací (14.11.2022 - 31.01.2023), založením "Nový návrh" a vyplněním všech položek:

 • anotace,
 • odborná charakteristika projektu, ve které bude stručně uvedeno:
  • charakteristika řešené problematiky,
  • současný stav řešení,
  • cíle projektu a způsob jejich dosažení,
  • časový harmonogram řešení.
  • předpokládané výstupy,
  • v případě plánované účasti na konferenci, workshopu či jiné prezentační akci předpokládané uvedení příspěvků (poster, přednáška, publikace ve sborníku),
  • seznam dosavadních dosažených odborných výsledků v dané problematice (popis výsledků, vystoupení na odborných seminářích, výsledky v odborných soutěžích, ceny, publikace apod.),
 • požadavek na výši podpory a odpovídající finanční rozpočet,
 • návrh na rozložení požadované finanční podpory do období 1.3. - 31.7. 2023 a 1.8. - 28. 2. 2024.

Podáním návrhu projektu se student zavazuje, že pokud získá finanční podporu projektu, uvede tuto skutečnost ve své diplomové práci.

Důležitá data

Datum Popis
19.1.2022 Interní termín na kontrolu VaV
31.1.2023 Konec soutěžní lhůty
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV

Kontaktní osoba EO


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.