Technologická agentura ČR

TAČR


O programu

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu a byla zřízena zákonem v roce 2009 a centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje s cílem přispět k dosažení strategických, ekonomických a společenských cílů ČR. Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce výzkumných organizací a podniků a na následnou komercionalizaci výsledků.

 

Programy do kterých se FF zapojila

TA ČR ÉTA

Podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Veškeré informace jsou dostupné na webu TA ČR zde.

TA ČR ZÉTA

Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.

Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců, maximální délka řešení projektů na 24 měsíců.

Veškeré informace jsou dostupné na webu TA ČR zde

TA ČR KAPPA

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (dále jen „program“) je financovaný Fondy EHP a Norska, byl schválen usnesením vlády České republiky č. 308 ze dne 16. 5. 2018. Minimální délka řešení projektu v tomto Programu je stanovena na 24 měsíců. Maximální doba řešení projektu je stanovena na 5 let. Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději 30. dubna 2024.

Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech.

Veškeré informace jsou dostupní na webu TA ČR zde.

Harmonogram soutěže

Přesný harmonogram na daný rok bude vždy zveřejněn v aktualitách k programu.


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.