Výzva MKČR NPO: Podpora projektů kreativního učení

10. 6. 2022 Libor Zajíc MKČR

NPO: Podpora projektů kreativního učení

Účelem výběrového dotačního řízení je poskytnutí dotací na realizaci projektů kreativního učení, které budou zacíleny na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících ve formálním i neformálním vzdělávání, na propojování obou typů vzdělávání, podporu spolupráce kulturních institucí a škol, podporu projektů zážitkové pedagogiky, projektů zaměřených na rozvoj kompetencí žáků potřebných k porozumění umění a na podporu aktivní účasti a zájmu žáků o aktuální kulturní dění a kulturní aktivity obecně.

Cílovou skupinou této výzvy jsou lektoři kreativního vzdělávání a dalších profesionálové (účastníci vzdělávacích akcí) rozvíjející své znalosti a dovednosti v oblasti kreativního učení. Předpokládaný počet podpořených pracovníků KKS ve výzvě Kreativní učení je 250 osob pro rok 2022 a 400 osob pro rok 2023.

O dotaci mohou žádat všechny typy právnických osob s výjimkou státních příspěvkových organizací.

Žádost o dotaci je nutno podat elektronicky, prostřednictvím Dotačního portálu Ministerstva kultury: https://dpmkportal.mkcr.cz/default

15. 6. 2022 od 14.00 se uskuteční online seminář pro žadatele o dotaci. Link pro připojení naleznete zde.

Žádosti je možné podávat v období od 7. 6. 2022 do 11. 7. 2022 do 15.00 hod.

Veškeré informace o této výzvě naleznete na stránkách MKČR.

V případě zájmu prosím neprodleně kontaktujte Oddělení výzkumu a vývoje.

Důležitá data

Datum Popis
15.6.2022 14:00 Online seminář pro žadatele o dotaci.
11.7.2022 15:00 Konec lhůty pro podávání žádostí.
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.