Horizont Evropa

29. 10. 2021 Monika Kellnerová Horizon Europe

Horizont Evropa je novým rámcovým programem Evropské komise (EK) zaměřeným na výzkum a inovace. Program navazuje na předchozí rámcový program Horizont 2020 (H2020) a poběží od roku 2021 do roku 2027.

RP Horizont Evropa si klade tři základní cíle: (1) posílení Evropského výzkumného prostoru (ERA) a potažmo i evropských výzkumných a technologických základen, (2) oživení evropských inovačních kapacit, konkurenceschopnosti a pracovního trhu a také (3) zaměření na priority občanů EU a podporu evropských hodnot.

Program je rozdělen do tří pilířů. První pilíř je zaměřen na excelentní vědu (ERC, MSCA a Výzkumné infrastruktury). Druhý pilíř je zaměřen na globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu (JRC a šest tematických klastrů). Třetí pilíř je zaměřen na koncept inovativní Evropy (EIC, EIT, ERA).

Hlavní cílovou skupinou jsou jednotliví výzkumní pracovníci či výzkumné týmy působící na vysokých školách, výzkumných ústavech nebo firmách.

                                  Struktura programu

ERC

Podpora hraničního výzkumu od začínajících po etablované vědce popř. vědeckých týmů. Projekty jsou zpravidla pětileté. Finanční podpora činí od 1,5 – 10 mil. € (dle jednotlivé soutěže).

Více informací naleznete zde.

 

MSCA

Akce Marie Skłodowska-Curie je zaměřena na rozvoj excelence prostřednictvím přeshraniční mobility výzkumných pracovníků napříč odvětvími a obory: je podporována mobilita výzkumných pracovníků v Evropě nebo mimo ni, aby se mohli věnovat vynikajícímu výzkumu a rozvíjet své dovednosti a kariéru a rozšiřovat své sítě v akademické sféře i v ostatních oblastech (včetně výzkumných infrastruktur).

Více informací naleznete zde.

Výzvy v rámci Klastru 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Cílem aktivit tohoto pilíře je vývoj klíčových technologií a řešení, která podpoří naplňování evropských politik, Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, Cílů udržitelného rozvoje OSN i Pařížské dohody o změně klimatu. Bude vyžadováno  propojení koncových uživatelů, vědců, technologů, výrobců, vzdělávacích institucí, tvůrců politik, občanů i organizací občanské společnosti. Konkrétní priority každého klastru jsou rozděleny do tzv. oblastí intervence. V rámci klastru 2 se jedná o tyto oblasti: : (1) Demokracie a správa věcí veřejných, (2) Kulturní dědictví, (3) Socioekonomická transformace.


 

Koho kontaktovat

Mgr. Monika Kellnerová
projektová podpora pro FF MU
(kellnerova@phil.muni.cz; tel.: 549 49 5531) 

Mgr. Ladislav Čoček
koordinátor programu ERC za MU
(cocek@rect.muni.cz; tel.: 549 49 7079)

Mgr. Jakub Zeman
koordinátor programu MSCA za MU
(zeman@rect.muni.cz; tel.: 549 49 6795)

O vyhlášení výzev informujeme prostřednictvím aktualit našeho webu. Přihlásit se k odběru můžete zde. V případě zájmu o podání návrhu projektu, prosíme, kontaktujte projektovou podporu na FF MU (viz Koho kontaktovat), která Vám ráda poskytne aktuální informace. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.