Soutěž GAČR 2024

Věnujte prosím pozornost této aktualitě - v průběhu soutěže mohou být informace aktualizovány.

14. 2. 2023 Alžběta Dvořáková GAČR

Grantová agentura ČR vyhlásila výzvy k podávání návrhů do následujících výzev:

  • Standardní projekty- jsou zaměřeny na podporu základního výzkumu, o podporu mohou žádat navrhovatelé v jakékoliv fázi vědecké kariéry bez věkového omezení.
  • Mezinárodní bilaterální projekty - jedná se o podporu společných projektů umožňujících zapojení vědeckých týmu do mezinárodní spolupráce. Veřejná soutěž je vyhlášena ve spolupráci s  Ministry of Science and Technology (MOST), National Research Foundation of Korea (NRF) a São Paulo Research Foundation (FAPESP).
  • Projekty LA - GAČR hlavní organizace - v rámci iniciativy Weave ve spolupráci s Austrian Science Fund (FWF—Rakousko), German Research Foundation (DFG—Německo), Slovenian Research Agency (ARRS—Slovinsko) a National Research Fund (FNR—Lucembursko). Očekává se ještě vyhlášení Swiss National Science Foundation (SNSF—Švýcarsko) a Croatian Science Foundation (HRRZ—Chorvatsko).
  • Projekty LA - GAČR partnerská organizace - v rámci iniciativy Weave dle termínů zahraničních agentur zveřejněných v samostatných aktualitách.
  • Projekty JUNIOR STAR - jsou zaměřeny na podporu mladých vědeckých pracovníků, kteří mají k 30. 9. 2020 nejvýše 8 let od udělení Ph.D. (nebo jeho ekvivalentu). Cílem je podpořit excelentní základní výzkum a umožnit začínajícím vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky. Navrhovatel musí mít významnou mezinárodní zkušenost (např. získání titulu Ph.D. v zahraničí, krátkodobé opakované výzkumné pobyty, a další).
  • Projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (OUT) - cílem této soutěže je umožnit vynikajícím domácím vědeckým pracovníkům na počátku jejich vědecké kariéry realizovat jejich vlastní vědecký záměr zahrnující dlouhodobou zahraniční vědeckou stáž v kombinaci s dokončením řešení na domácí instituci.
  • Projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (IN) - projekty pro vynikající zahraniční vědecké pracovníky nebo české vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností, kterým bude umožněna realizace vlastního vědeckého záměru na instituci v ČR.

Návrhy projektů se připravují v aplikaci GRIS. Ve Vašem návrhu přidělte přístupová práva pro VaV - username zde. Návrhy musí být evidovány v ISEP - Editor návrhů projektů. Před odesláním návrhu datovou schránkou na GAČR musí být schválena průvodka.

 

Odkaz na sjednání konzultace s Ing. Dvořákovou:

Konzultace na VaV

Setkání na FF MU k vyhlášeným výzvám - v online MS Teams:

Záznam ze setkání k výzvám

Semináře RMU/GAČR:

Dokumenty MU:

Zadávací dokumentace:

Důležitá data

Datum Popis
21.2.2023 10:00 Setkání k vyhlášeným výzvám - FF MU
6.3.2023 18:00 Odevzdání návrhu pro schválení Etickou komisí pro výzkum
20.3.2023 Kontrola osobních nákladů na PO
20.3.2023 Založení návrhů v ISEPu nejpozději do
23.3.2023 Kontrola draftů na VaV a EO
1.4.2023 Odevzdání finalizovaných návrhů na VaV
4.4.2023 Termín GAČR
Exportovat do osobního kalendáře

Kontaktní osoba VaV

Kontaktní osoba EO

Kontaktní osoba PO


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.