TAČR KAPPA - zveřejněny základní parametry soutěže

22. 7. 2019 Monika Kellnerová

TAČR zveřejnil základní parametry první veřejné soutěže programu KAPPA. Vyhlášení soutěže se předpokládá na podzim roku 2019. Konkrétní datum bude stanoveno na zářijovém jednání Programového výboru KAPPA. Celkem bude v programu KAPPA rozděleno téměř 32,5 miliónů EUR.

Způsobilými uchazeči jsou výzkumné organizace a podniky. Hlavní uchazeč musí být z Česka a musí mít alespoň jednoho partnera z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Výzkumné organizace třetích zemí (z ostatních států kromě Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska) mohou být partneři projektu a mají nárok na omezenou výši podpory. 

Více informací naleznete na oficiálních stránkách TAČRu pod tímto odkazem.

 

Více článků

Přehled všech článků