͏ÚČASTNÍCI
 • "A-participants"
  • 7 bakalářských studentů + učitel – dvoutýdenní studijní pobyt v Oslo
  • 1 magisterská studentka – měsíční studijní pobyt v Oslo
  • 1 doktorandka - studentka Ústavu psychologie, půlroční pobyt na Inland Norway University of Applied Sciences
 • "B-participants" 
  • Ostatní bakalářští studenti oboru Norský jazyk a literatura  
  • Podíl na přípravě projektu a jeho organizaci
͏FÁZE

1. Podzimní semestr 2019 : Seminář Reprezentace války a holokaustu v norské literatuře, tvorba webových stránek, projektový workshop v Brně (10. – 11. 10. 2019, dva profesoři a tři studenti historie z Univerzity v Agderu), shromažďování relevantních materiálů a zdrojů k jednotlivým tématům, příprava programu studijního pobytu.

2. Studijní pobyt v Oslo 15. – 30. 1. 2020 : 8 studentů (A – participants) pod záštitou Židovského muzea v Oslo - práce v knihovně, archivu, shromažďování informací + práce na písemných výstupech, dále i program obsahující např. návštěvu Muzea norského odboje, Centra holokausu, účast na připomínkové akci Den památky obětí holokaustu 27. 1. aj.

3. Závěrečná fáze - výstupy. Seminární práce o osobnostech,  výstup v brněnském rozhlase a především fotovýstava v Moravské zemské knihovně Brno. (Aktualizace 2020 - vzhledem ke koronaviru se naše výstava nemohla uskutečnit, ale vytvořili jsme online výstavu na webu - ZDE

͏FONDY EHP A NORSKA

Představují příspěvek Islandu, Lichtenštejnska a Norska ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů, posílení dvoustranných vztahů s 15 zeměmi EU ve střední a jižní Evropě a pobaltskými zeměmi. Česká republika je příjemcem této finanční podpory od roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, a tedy i do Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Od roku 2004 podporovaly EHP a Norské fondy řadu zajímavých projektů v České republice částkou větší než 6 miliard korun. V současnosti je Česká republika pátým největším příjemcem po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. Memoranda o porozumění pro stávající třetí programové období EHP a Norské granty byly oficiálně podepsány v prostorách Anežského kláštera v Praze dne 4. září 2017. Česká republika získá v novém období 184,5 milionu EUR (přibližně 5 miliard Kč).
Podporovány budou projekty zaměřené především na výzkum a inovace, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a kulturní spolupráci, veřejné zdraví, vzdělávání a justiční spolupráci. Velký důraz je kladen na lidská práva, začleňování Romů a rozvoj občanské společnosti.

Nové období také nabízí skvělé příležitosti pro bilaterální projekty a aktivity.

 

 

https://www.eeagrants.cz/

PROJEKT

Zaměření se a důraz na historická témata, např. portréty obětí holokaustu a přeživších, portréty dobrovolníků, kteří byli pojeni s Nadací Odda Nansena 1938-1940. Centrální perspektiva ukazuje na analýzu „aktivního občanství“ v zrcadle současné diskurze o demokracii v Evropě.

Tento projekt mobility je budován jako most mezi historickými tématy a dnešními otázkami týkajícími se hodnot demokracie, mezi různými přístupy překračujícími disciplíny (literatura, historie, psychologie, sociologie, umění), jako most mezi Norskem a Evropskou unií. Česká republika, jako most mezi jednotlivými účastníky v obou zemích.

Celkový cíl projektu umožní studentům a dalším účastníkům hluboké porozumění a odpovídající realizaci základních lidských hodnot, jako je respekt k národnostním a náboženským menšinám ve společnosti. Výjezd studentů bude doprovázen profesory a odborníky, aby výsledky mobility poté přinášely odborné kompetence studentů. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.