Všeobecné informace

Tento projekt mobility je budován jako most mezi historickými tématy a dnešními otázkami, které se týkají hodnot demokracie, jako most mezi různými přístupy napříč disciplínami (literatura, historie, psychologie, sociologie, umění), jako most mezi Norskem a Českou republikou, a také jako most mezi jednotlivými účastníky v obou zemích. Studie je zaměřena na historická témata, např. portréty obětí a přeživších holocaustu, portréty dobrovolníků, kteří spolupracovali s organizací Nansenovy nadace v letech 1938 - 1940. Centrální perspektiva ukazuje na analýzu „aktivního občanství" v zrcadle současného demokratického diskurzu v Evropě. Celkově projekt umožní studentům a dalším účastníkům hluboké porozumění a uvědomění si základních lidských hodnot, jako je respekt k národním a náboženským menšinám ve společnosti.

Studenti, kteří vycestují do zahraničí, budou mít možnost spolupracovat se zkušenými učiteli a odborníky, aby jim výsledky mobility přinesly profesní znalosti a schopnosti (např. komunikace s médii), a mohli zprostředkovat své nabyté znalosti v kontextu norsko-české vzájemné kulturní výměny. Tento cíl tímto odpovídá žádoucímu profilu studentů a absolventů Masarykovy univerzity. Realizace jednotlivých položek mobility, konkrétní výstupy ve formě studentských textů, stejně jako trvalá implementace vlivu, přispívají k životním hodnotám a prostředí, ve kterém se studenti pohybují - to jsou naše cíle projektu. Všechny tyto aspekty přinášejí výhody, ať už je to např. nabytí vědomostí získané poznáním a bádáním v cizí zemi nebo emoční zážitky pro všechny zúčastněné.

Účastníci:

Filozofická fakulta

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

obor Norský jazyk a literatura

Bakalářské studium

(7 studentů) Mobilita Oslo 15. – 30. leden 2020 – Zuzana Blahová, Jitka Peloušková, Petra Vrbová, Zuzana Parthonová, Lukáš Prusák, Anna Šilhanová, Bronislava Garčárová

Olga Brzobohatá – semestrální studijní pobyt na UiA podzim 2019

Magisterské studium

Bc. Ivana Tršková – semestrální studijní pobyt na UiA podzim 2019

Bc. Klára Tučková – stáž v Židovském muzeu Oslo – Jewish Museum Oslo

Doktorandské studium

doktorandka Mgr. Kristýna Tronečková- studentka Ústavu psychologie, půlroční pobyt na Inland Norway University of Applied Sciences -práce na disertační práci 

Kdo jsme?

 Jsme skupina 7 aktivních účastníků, přesněji 7 studentů bakalářského studia oboru Norský jazyk a literatura na Masarykově univerzitě. Každý z nás si vybral osobu, která si zaslouží více pozornost v českých znalostech a chceme toho dosáhnout tím, že shromáždíme co nejvíce dat a informací jak jen to bude možné. Tito lidé byli provázáni kontaktem s Norskem/Českou republikou/Slovenskem, a byli důležitými osobnostmi během druhé světové války. Snažili se bojovat proti zlu, které nastalo. Budeme se snažit, abychom tato jména uvedli do podvědomí studentům i širší veřejnosti. Věříme, že tito lidé a jejich činy si zaslouží být v našich myslích a srdcích. Nejedná se však o projekt pouze 7 aktivních účastníků. Budeme spolupracovat s našimi spolužáky, profesory aj. Společně jsme velký tým lidí, kteří sdílejí svou lásku k Norsku, nápady a zápal pro projekt, znalosti a hlavně si všichni vážíme naší kultury a hodnot, které jsme získali v minulosti díky lidem, kteří jsou například předmětem našeho projektu.

Jaký je náš plán?

 V lednu 2020 strávíme patnáct dní v Oslu, kde se budeme snažit nasbírat data a informace. Pokusíme se také navázat nové česko-norské kontakty. Se zaměřením na druhou světovou válku hodláme navštívit mnoho míst, například jedním z nich je Židovské muzeum v Oslo. Díky této organizaci je náš pobyt možný. Postupně se zde pokusíme sdílet náš pokrok, dojmy a poznatky, ale i fotografie a odkazy od každého účastníka. Rozsah našeho zaměření je poměrně velký, protože se každý z nás zaměří na někoho jiného, ​​ale věříme, že společně dosáhneme skvělou spoluprací nášeho cíle. Projekt však nekončí naším pobytem v Oslu, takže doufáme, že naši celou cestu, která bude pokračovat během roku 2020 např. výstavou fotografií či článkem v magazínu MUNI, budete procházet s námi.

(Květen 2020) AKTUALIZACE 

Vzhledem k neočekávané situaci (COVID-19, s tím spojená karanténa) jsme museli přizpůsobit naše výstupy tak, abychom předali co nejvíce informací. Jelikož byla naplánovaná výstava v květnu v Moravské zemské knihovně v Brně, ale jelikož všechny veřejné instituce byly zavřeny, stejně jako omezen větší počet lidí při pořádání akcí, přišli jsme s nápadem udělat výstavu online. Moc nás to mrzí, ale doufáme, že i takto budeme moc ukázat náš projekt v celé kráse.  Web výstavy projektu ZDE

 

Očima Mgr. Kristýny Tronečkové

Na Inland Norway University of Applied Sciences jsem měla doposud velmi plodnou spolupráci s docentem Ricadem Lugem, mým místním supervisorem.

Velmi oceňuji jeho vedení a ochotu mi pomáhat v procesu a kompletaci mé disertační práce zaměřené také na norskou populaci a také náš společný výzkum štěstí v Norsku založený na bhútánském měření. 

Zapojila jsem se rovněž do hodin docenta Luga, který mimo jiné přednáší o konceptu štěstí, a studentům referovala o výsledcích mého disertačního výzkumu a konceptu Hrubého národního štěstí v Bhútánu. 

Mezikulturní zkušenost je velmi podnětná také proto, že během tohoto pobytu mohu v pozadí mého výzkumu zažít norskou kulturu a tradice. 

Ivany Trškové

Zúčastnila som sa projektu „Aktívne občianstvo v histórii a súčasnosti. Rola osobnosti a spirituality v písaných textoch a ústnych prejavoch”, vďaka ktorému som mala možnosť študovať zimný semester 2019 na univerzite nachádzajúcej sa v meste Kristiansand na juhu Nórska, kde som si prehĺbila svoje znalosti jazyka, literatúry a kultúry tejto krajiny. Študijná mobilita mi taktiež umožnila spoznať nových ľudí, nie len z Nórska, ale z celého sveta, ktorí mi poskytli nové perspektívy a hlbšie pochopenie iných kultúr. Mobilitný projekt bol okrem iného prínosom pre písanie mojej diplomovej práce. V tejto správe by som chcela zhrnúť môj študijný pobyt na University of Agder.

Olgy Brzobohaté

Dostala jsem příležitost k tomu, aby se mohla podílet na projektu s názvem Aktivní občanství v historii a současnosti. Role osobnosti a spirituality v psaných a mluveným textech. Strávila jsem celý semestr na Univerzitě v Agderu a jako moje hlavní téma mé výstupní práce jsem si vybrala norského spisovatele, básníka a divadelníka Jense Bjornebøeho. Zaměřila jsem se především na vliv Druhé světové války na jeho tvorbu. Jense Bjornebøeho jsem si vybrala z toho důvodu, že zde v České Republice se o něm příliš neví. Také vše, včetně vlivu Druhé světové války, a to, co jsem se postupně dovídala během vypracovávání své práce, jsem shledala velmi zajímavým a přínosným. Během psaní své práce mi moc pomáhal pan doc. Svein Slettan. Pan doc. Svein Slettan mě poskytoval velmi cenné rady a trpělivé vedení, bez něj netuším, jak bych svoji práci dokončila. Jsem velmi vděčná, že díky práci skrze Norské fondy, jsem měla možnost poznat takové učitele, jako je Svein Slettan.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.