Aktivní občanství v historii a současnosti. Role osobnosti a spirituality v psaných a mluveným textech

 

Zpráva z výjezdu

8.8.2019 - 8.12.2019

OLGA BRZOBOHATÁ

Student bakalářského programu

Filozofická Fakulta

Masarykova Univerzita

 

Dostala jsem příležitost k tomu, aby se mohla podílet na projektu s názvem Aktivní občanství v historii a současnosti. Role osobnosti a spirituality v psaných a mluveným textech. Strávila jsem celý semestr na Univerzitě v Agderu a jako moje hlavní téma mé výstupní práce jsem si vybrala norského spisovatele, básníka a divadelníka Jense Bjornebøeho. Zaměřila jsem se především na vliv Druhé světové války na jeho tvorbu. Jense Bjornebøeho jsem si vybrala z toho důvodu, že zde v České Republice se o něm příliš neví. Také vše, včetně vlivu Druhé světové války, a to, co jsem se postupně dovídala během vypracovávání své práce, jsem shledala velmi zajímavým a přínosným. Během psaní své práce mi moc pomáhal pan doc. Svein Slettan. Pan doc. Svein Slettan mě poskytoval velmi cenné rady a trpělivé vedení, bez něj netuším, jak bych svoji práci dokončila. Jsem velmi vděčná, že díky práci skrze Norské fondy, jsem měla možnost poznat takové učitele, jako je Svein Slettan.

 

Univerzita v Agderu

 

Na univerzitě jsem si zapsala dva kurzy – Norský jazyk pro studenty ze zahraničí a také Norsko: společnost a kultura. Přednášky z tohoto předmětu byly založeny na spoustě různých témat o Norsku, které byly vždy přednášeny odborníky z daného prostředí. Pokud bylo jedno téma příliš rozsáhlé a nevešlo by se pouze do jedné přenášky, měli jsme přednášky o tomto tématu vícekrát. Každá lekce byla tedy naprosto jiná. Na příklad téma Norské literatury nás učila Kari Grønningsæter a Norskou historii přednášela Ingvild Ruhaven. Tyto dvě ženy byly zodpovědné za celý průběh kurzu a také zorganizovaly celodenní exkurzi do Grimstadu. Exkurze nebyla povinná, ale brána jako přidaná součást kurzu. Na této exkurzi v Grimstadu jsme navštívili Muzeum Henrika Ibsena, slavnou lékárnu, kde Ibsen pracoval a byli jsme těmito prostory provedeni. Po návštěvě Muzea a lékárny jsme navštívili Muzeum loďstva a historie loďstva Jižního Norska. Poté jsme si šli projít stezku, po které kráčel Knut Hamsun, aby mohl odeslat dopis. Na všech těchto místech je nejzajímavější jejich autentičnost, Henrik Ibsen i Knut Hamsun se opravdu v určité části jejich životů vyskytovali právě na těchto místech, které jsme na exkurzi navštívili. K další části této exkurze také patřila krátká plavba na lodi na místo, ze kterého se Henrik Ibsen inspiroval k sepsání své slavné básně Terje Vigen.

Dalším příkladem skutečně autentického zážitku a opravdové sondy do norského života bylo, když se probíralo náboženství. Jako součást tohoto modulu byla návštěva nedělní mše svaté v místním kostele zvaném Oddernes. Zde jsem viděla křest dětí protestantským způsobem. Užila jsem si zejména dojem z naprosto odlišné architektury prostorů kostela a dozvěděla se mnoho o povaze křesťanské víry v Norsku. Zde jsem také poprvé zažila úžas ze strany dalších výměnných studentů, kteří se podivovali tomu, jak je Česká Republika ateistická země. Pro mě bylo zvláštní vnímat to, že co je pro mě normální a běžné, se může lidem z cizích zemí zdát jako nezvyklé. Předtím jsem příliš o náboženství v Česku nepřemýšlela.

Když jsme se dostali k tématu Historie v Norsku, Ingvild Ruhaven nás také vzala na krátkou exkurzi do místního skanzenu o údolí Setesdal (toto území a zvyky místních lidí byly nedávno zapsány na Seznam Světového národního dědictví UNESCO). Zde jsme chodili od domu k domu, abychom na vlastní oči viděli způsob, jakým žili lidé v Norsku během 18. století. Všechno to byly repliky domů a nábytku, postaveny do kontrastu s tím, jak žili lidé ve městech a jak žili lidé na malých vesnicích v údolí Setesdal. Také když přišlo na téma moderního umění, dostali jsme volný vstup do místního Muzea Moderního umění, kde vystavovali umělci z Jižního Norska. Zde se také nacházela výstava české grafičky Zdeňky Rusové, o které jsem před návštěvou výstavy nevěděla.

 

Mimoškolní aktivity

 

Pro mě osobně byla nejzajímavější spolupráce s dobrovolnickou organizací KIA (Křesťanská mezikulturní práce) Kristiansand. KIA je organizace norských dobrovolníků, kteří pomáhají místním přistěhovalcům z různých zemí se začleněním do norské společnosti. Pořádají kurzy Norského jazyka zdarma a také mnoho dalších událostí, kde se všichni setkávají a tráví spolu volný čas. Já jsem pravidelně každý týden docházela na jimi pořádané kurzy norského jazyka a díky této organizaci jsem poznala mnoho lidí z mnoha zemí světa. Poznala jsem například uprchlíky ze Sýrie, Pákistánu, Ukrajiny atd. Zajímala jsem se o důvody, proč tito lidé opustili svoji zemi a rozhodli se žít nový život v Norsku. Toto pro mě bylo velmi obohacující a díky těmto zážitkům jsem se rozhodla spolupracovat s podobnou organizací zde v Brně.

Kromě účasti na všech exkurzích pořádaných školou, díky Norským fondům jsem měla možnost cestovat a navštívit mnoho dalších zajímavých míst a muzeí po celém Norsku. Na vlastní oči jsem viděla originál obrazu Výkřik od Edvarda Muncha v Oslu, viděla jsem také spoustu dalších jeho děl v KODE Muzeu v Bergenu. Také jsem navštívila Muzeum umělců pocházející ze Severního Norska a Muzeum Polaria ve městě Tromsø.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.