Akademický senát schválil nový studijní program a projednal poslední detaily organizace děkanské volby

Smírčí komise získala novou externí členku a přijato bylo stanovisko k nedávné předžalobní výzvě studentů MU, kteří se cítí být dotčeni protiepidemickými opatřeními.

6. 1. 2022 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 13. prosince 2021 Akademický senát FF MU projednal poslední detaily organizace děkanské volby, především debaty kandidujících s fakultní veřejností. Detaily naleznete na stránce voleb.

K projednání na Vědecké radě FF MU a Radě pro vnitřní hodnocení MU byl doporučen nový bakalářský studijní program Culture, Media and Performative Arts.

Smírčí komise získala novou externí členku v osobně studentky Lucie Lindnerové.

Z iniciativy prof. Kroba bylo přijato usnesení k nedávné kauze předžalobní výzvy studentů Masarykovy univerzity, kteří se cítí být dotčeni protiepidemickými opatřeními:

Akademický senát vyjadřuje politování nad skutečností, že studenti, kteří se cítili negativně dotčeni protiepidemickými opatřeními univerzity a fakulty a byli přesvědčeni, že jsou ohrožena jejich práva a svobody, nevyužili standardní opravné prostředky, neobrátili se na své zástupce v senátu, resp. na akademický senát jako takový a zvolili cestu medializace včetně rizika soudního sporu. Akademický senát FF MU chce ujistit všechny členy akademické obce, studenty i pedagogy, že je připraven v takových případech zprostředkovat jednání s vedením fakulty a podpořit všechny oprávněné požadavky.

Stanoveny byly termíny zasedání senátu pro jarní semestr na 31. 1., 14. 3. a 25. 4.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští standardní zasedání senátu proběhne 31. ledna 2022.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.