Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímá vás výtvarné umění? Jste tvůrčí a chcete své schopnosti dále prohloubit? Bavilo by vás vzdělávat a rozvíjet ostatní?

Studium na katedře výtvarné výchovy snoubí teoretické poznání z oblasti umění a pedagogiky s širokou paletou výtvarných předmětů. Ty jsou věnovány klasickým disciplínám (kresba, malba, grafika, prostorová tvorba, foto) i novějším tendencím (nová média, grafický design, akční tvorba).

Výtvarné předměty zároveň prakticky seznamují také se strategií přípravy výstav, osobní prezentace a dalšími aspekty tvorby. Katedra je tak živým prostorem intelektuálních dialogů a tvůrčích experimentů, v němž studenti nalézají svou cestu světem umění a výtvarné pedagogiky. Absolventi bakalářského a navazujícího magisterského studia mohou tyto znalosti a dovednosti předávat jako učitelé výtvarných předmětů základních a středních škol (absolventi pouze bakalářského studia jako asistenti pedagoga), nebo se vydat vlastní cestou a uplatnit své nadání v řadě tvůrčích oborů.

Je studium programu pro vás?

Chcete se naplno věnovat vlastní výtvarné tvorbě, teorii a dějinám umění a výtvarné pedagogice? Přihlaste se do jednooborového programového plánu Výtvarná výchova – vizuální tvorba.

Studium výtvarné výchovy vás láká, ale zajímá vás i jiný obor? Vyberte si z nabídky studijních oborových kombinací.

Praxe

Katedra výtvarné výchovy MUNI tradičně věnuje zvýšenou pozornost současnému uměleckému dění. V univerzitních a dalších galeriích se proto můžete podílet na přípravě výstav významných současných umělců i studentů a pedagogů katedry. Naše katedra organizuje také unikátní akci Týden výtvarné kultury, realizuje a publikuje výzkumné projekty a také pořádá přednášky a workshopy umělců a odborníků z blízkých oborů.

Zároveň vás čeká široká nabídka školních zájezdů za domácím i evropským uměním, pravidelné návštěvy (nejen) brněnských galerií nebo možnost vycestovat na zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+. Během bakalářského studia si také prakticky vyzkoušíte roli asistenta pedagoga.

Chcete vědět víc?

http://www.ped.muni.cz/kvv/cz/studium/byt-bakalarem

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete znát dějiny umění a zvládnete se bez problémů orientovat v současném uměleckém dění. Budete se umět vyjadřovat prostřednictvím různých výtvarných médií a realizovat vlastní umělecké projekty. Naučíte se základy teorie a praxe výtvarné výchovy. Jako absolventi  studijního plánu vizuální tvorba - výtvarná výchova budete mít hlubší přehled o současném umění a širším poli vizuální kultury a získáte nadstandardní znalosti výtvarných technik. Budete se uvědoměle profilovat ve směru svých tvůrčích inklinací.

Studium vás připraví na profesi asistenta pedagoga a po úspěšném ukončení navazujícího magisterského studia také na pozici učitele výtvarných předmětů základních a středních škol. Tehdy se můžete rozhodnout i pro pokračování ve studiu v doktorském stupni, který otevírá možnost vědecké a vysokoškolské pedagogické dráhy.

Vaše budoucí kroky vás mohou zavést také do lektorských oddělení muzeí a galerií, možná se však vydáte za svými vlastními cíli a svou invenci a dovednosti uplatníte ve zvoleném tvůrčím a uměleckém oboru, stejně jako řada našich absolventů.

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.