Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát v budoucnu učitelem/učitelkou francouzštiny? Vyberte si program Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání s navazujícím studiem učitelství pro základní školy a my vás na to dobře připravíme. Umožníme vám rozšířit si znalosti a dovednosti nejen v základních jazykových disciplínách, ale také v oborově didaktických.

Reflektujeme vývoj francouzského a frankofonního světa a klademe důraz na získávání aktivních znalostí soudobého jazyka a kultury. Vše si můžete prověřit již v bakalářském studiu během odborných praxí na základních školách nebo nižších stupních víceletých gymnázií.

Jako součást programu Specializace v pedagogice toto bakalářské studium směřuje přímo k magisterskému studiu Učitelství francouzského jazyka pro základní školy, na které se rovněž specializuje pouze pedagogická fakulta.

Výhodou studia na PED MUNI je osobní přístup ke studentům, praktické zaměření programu ve smyslu užívání jazyka a možností jeho předávání, dobré vybavení pracoviště, výzkum v oblasti oborové didaktiky, ale i možnost absolvovat část studia nebo praxe v zahraničí díky Erasmu+ s širokou nabídkou partnerských univerzit - v Paříži, Bordeaux, Limoges, Montpellier, Amiensu, Grenoblu nebo v Saint-Etienne.

Na konci studia budete vybaveni dobře strukturovanými znalostmi a dovednostmi ze základních lingvistických disciplín (fonetika, morfologie, syntax), z disciplín literárních (celkový přehled o vývoji literární historie) a z disciplín sociokulturních (celkový přehled o francouzské kultuře a dějinách). Důraz klademe na aktivní pochopení vývoje daných problematik a na jejich systémové srovnávání s vlastní kulturou a jazykem. Široce rozvíjíme také interkulturní kompetenci, bez níž se při komunikaci v cizojazyčném prostředí neobejdete.

Do výuky zařazujeme inovativní metody, videa, práci s internetem. Pravidelně zde přednášejí zahraniční odborníci z partnerských univerzit. Nabízíme i předměty odborné francouzštiny nebo geografie z programu Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost.

Pracoviště je dobře vybaveno technikou i literaturou. Disponuje mj. i desítkami knih pro děti a mládež ve francouzštině. Na katedře se můžete zapojit do asistentských činností, např. v knihovně, nebo do organizace aktivit pro veřejnost (Dny otevřených dveří, Den frankofonie, Mjuniverzita, Noc vědců atd.). Můžete se také začlenit do Studentské oborové rady nebo fakultního studentského spolku Otevřeno a vlastní kreativitou obohatit život na katedře a rozvíjet své profesní kompetence.

S tímto bakalářským diplomem budete kvalifikovanými odborníky pro povolání asistentů pedagoga nebo lektorů cizích jazyků. Pracovat můžete i s handicapovanými nebo naopak talentovanými dětmi, ve školních klubech, knihovnách apod.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Máte úroveň francouzštiny min. A2-B1, chcete se ji dobře naučit spolu s dějinami a kulturou a získat navíc přehled o tom, jak ji nejlépe vyučovat?
  • Chcete být v kontaktu se školním prostředím již od bakalářského studia a naučit se používat své znalosti a dovednosti v praxi?
  • Rádi byste ukazovali dalším generacím krásu francouzského jazyka a kultury Francie i dalších zemí, kde se francouzština používá?

Potom vás rádi uvítáme v našem studijním programu.

« Celui qui ne sait aucune langue étrangère ne sait pas sa propre langue. »
„Člověk, který nezná žádný cizí jazyk, nezná ani ten svůj.“
(J. W. Goethe – Maximes et réflexions)

„Asi jako každého, i mě na Katedru francouzského jazyka a literatury přivedla láska k jazyku. Nechtěla jsem se smířit s faktem, že se „jenom domluvím“. Studium francouzštiny na akademické úrovni mi přineslo daleko víc, než jsem sama očekávala. Stala jsem se součástí soudržného kolektivu, který spojuje nejen studijní obor. Vycestovala jsem s francouzským divadlem za hranice Česka, studovala na Erasmu a získala nové přátele v zahraničí.“

Kristýna Malá Kristýna Malá
studentka programu

Praxe

Praxi asistenta učitele budete vykonávat již od druhého ročníku studia ve školách, které si zvolíte ze seznamu škol spolupracujících s pedagogickou fakultou. Je propojena s reflexemi v sebezkušenostních seminářích na společném základu. V případě zájmu můžete zvolit praxi formou individuálního doučování ve školách, v rodinách sociálně slabších žáků, nebo v neziskových organizacích.

Asistentskou praxi lze vykonat i v zahraničí, radou vám vždy pomohou oboroví didaktici, nebo koordinátoři pobytů Erasmus+.

Chcete vědět víc?

https://francouzstina.ped.muni.cz/

Pro úspěšný vstup do studia se předpokládá znalost jazyka v rozsahu učiva na střední škole, tj. úroveň A2-B1. Jazykovou kompetenci si mohou studenti dále rozvíjet podle svých individuálních potřeb prostřednictvím volitelných předmětů.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi tohoto programu budete připraveni především k asistentským pozicím ve školství, jako asistenti pedagoga, instruktoři ve střediscích volného času, lektoři na jazykových školách, jako vychovatelé v domovech mládeže, vychovatelé v družinách, ale můžete působit i v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

plnosti učitelské profese cizího jazyka je ale vhodné pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství francouzského jazyka pro základní školy. S bakalářským diplomem sice už budete disponovat základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou, ale v dalším studiu vše dále ještě rozvinete a vyzkoušíte si více v praxi. Navíc je od roku 2016 možné postoupit ještě dál, k doktorskému studiu Didaktika cizích jazyků.

„Francouzština na pedagogické fakultě má velice dobrou úroveň. Na své si přijde každý, protože kromě odborných jazykovědných předmětů je zde i široká nabídka těch volitelných. Ať už vás zajímá divadlo, film, literatura, dějiny nebo deskové hry, určitě si vyberete. Sama jsem je vyzkoušela všechny. Osobně oceňuji i praktické zaměření oboru a možnost konverzace s rodilým mluvčím.“

Lenka Mikulcová Lenka Mikulcová
absolventka programu

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 7231
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.