Do světa

Pokud chcete vyjet do zahraničí a hledáte informace o možnostech mobilit, jste na správném místě. Níže najdete přehled všech možností, díky kterým můžete vyjet na studijní nebo pracovní pobyt, výzkum nebo například i na letní školu. U každého programu najdete podrobnější návody a rady týkající se přihlášek, výběrového řízení a také finanční podpory. Nezapomeňte na to, že studenti jsou povinni evidovat svůj zahraniční pobyt delší jak 14 dní v ISu. Návody a potřebné dokumenty najdete zde.

Studijní pobyty

Erasmus+

Program Erasmus+ je program Evropské unie, který je zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program podporuje zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů, pedagogů a zaměstnanců vysokoškolských institucí, ale také školitelů z různých podniků a dalších subjektů.

Studijní pobyty se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+:

 • Evropská unie,
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko),
 • Turecko a Makedonie,
 • mobilita do Švýcarska není přes program Erasmus+ možná.

Délka studijního pobytu: 3 až 12 měsíců

Tento program je administrován Centrem zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací Erasmus+ a koronavirus – FAQ

Erasmus+ ICM

Program Erasmus+ ICM umožňuje studovat na univerzitách v partnerských zemích programu Erasmus+, tedy v celé řadě zemí neparticipujících na standardním programu Erasmus+. Konkrétní nabídka univerzit se každoročně mění v závislosti na vyhodnocení žádosti Masarykovy univerzity o udělení finančních prostředků a jde především o státy mimo Evropu.

Délka studijního pobytu: 3 až 12 měsíců

Tento program je administrován Centrem zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací

Partnerské univerzity

Masarykova univerzita nabízí i studijní pobyty mimo země EU. Program Partnerské univerzity umožňuje studium na více než 70 partnerských univerzitách mimo Evropskou unii.

Dostupné země: Austrálie, Brazílie, Čína, Gruzie, Chile, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, JAR, Kanada, Kostarika, Mexiko, Rusko, Tchaj-wan, Ukrajina USA.

Délka studijního pobytu: 1 nebo 2 semestry

Tento program je administrován Centrem zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací

CEEPUS

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzitních pracovišť. Zaměřuje se na to, co je pro středoevropský region specifické a přispívá k evropské integraci.

Členské státy: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora.

Více informací najdete na naší podstránce věnované programu CEEPUS nebo na těchto webech:

 • CZS: zde
 • Hlavní stránky programu CEEPUS: zde
 • Web Domu zahraniční spolupráce (DZS): zde najdete i kontaktní osoby na naší fakultě.

Více informací

ISEP

Masarykova univerzita je jako jediná univerzita v Česku součástí mezinárodní sítě ISEP, která studentům umožňuje studovat za stejné náklady jako v Česku na více než 150 univerzitách v USA a na desítkách dalších univerzitách v 50 státech světa – například v Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu a v různých zemích Latinské Ameriky, Asie a Afriky.

Délka studijního pobytu: 1 nebo 2 semestry

Tento program je administrován Centrem zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací

Mezivládní dohody – kvóty

Ministerstvo školství každoročně přiděluje stipendijní místa, takzvané kvóty, pro studenty Masarykovy univerzity. Díky těmto kvótám mohou studenti absolvovat letní jazykový kurz v zahraničí nebo studovat až dva semestry na partnerských univerzitách v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezinárodní dohody. Stipendisté mají možnost požádat na CZS MU o vyplacení náhrad jízdních výdajů.

Dostupné země: Čína, Egypt, Chorvatsko, Itálie, Makedonie, Malta, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko.

Délka pobytu: max. 2 semestry

Tento program je administrován Akademickou informační agenturou Domu zahraniční spolupráce (DZS).

Více informací

Mezivládní dohody – výběrová řízení

Ministerstvo školství vyhlašuje každý akademický rok výběrová řízení na zahraniční studijní nebo výzkumné pobyty v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezivládní dohody. Na tyto až dvousemestrální studijní pobyty se mohou hlásit studenti ze všech vysokých škol v Česku, výběr studentů probíhá centrálně na MŠMT. Stipendisté mají možnost požádat na CZS MU o vyplacení náhrad jízdních výdajů.

Studijní pobyt je možné absolvovat ve více než 30 zemích a jedná sa jak o země EU, tak i mimo - např. Vietnam, Peru nebo Gruzie.

Délka pobytu: max. 2 semestry

Tento program je administrován Akademickou informační agenturou Domu zahraniční spolupráce.

Více informací

Mezifakultní dohody

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity má uzavřené dohody se zahraničními univerzitami na fakultní i katederní úrovni, díky nimž mohou studenti MU odjet až na dva semestry na studijní nebo výzkumný pobyt na partnerskou univerzitu s velmi podobným zaměřením jako doma.

Na studijní či výzkumné pobyty na partnerských institucích fakult můžete získat stipendium od CZS, přihláška a výběr studentů je však plně v kompetenci fakult a oborových koordinátorů. Nabídku všech fakultních dohod najdete na stránkách Centra zahraniční spolupráce a konkrétní nabídku platných smluv pro FF si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

Více informací

Freemovers

Program pro freemovery je určený studentům, kteří si sami domluví studijní nebo výzkumný pobyt na zahraniční univerzitě mimo jakýkoliv výměnný program Masarykovy univerzity (např. Erasmus+), případně mimo jakékoliv mezivládní, meziuniverzitní nebo mezifakultní dohody.

Dostupné země: univerzity z celého světa za předpokladu, že s pobytem souhlasí domácí fakulta/katedra i zahraniční instituce.

Délka pobytu: max. 2 semestry

Tento program je administrován Centrem zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací

Speciální grant pro krátkodobé pobyty

Studenti, kteří chtějí vyjet do zahraničí na krátkodobý studijní, výzkumný nebo pracovní pobyt či letní školu mimo jakýkoliv výměnný program, mohou využít finanční podpory ze Speciálního grantu CZS pro krátkodobé pobyty. Domácí fakulta musí s výjezdem souhlasit, tedy podepsat Learning Agreement/Training Agreement.

Maximální délka pobytu: 30 dnů

Tento program je administrován Centrem zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací

Fulbrightova komise

Fulbrightova komise je mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA. Fulbrightova komise vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu.

Čeští studenti, vědci a vysokoškolští profesoři, učitelé, ale i lékaři nebo pracovníci s praxí ve státní správě, neziskovém sektoru apod. mohou u Fulbrightovy komise získat finanční podporu pro své studijní, výzkumné a výukové pobyty v USA v rámci různých stipendijních programů. 

Informace o stipendiích najdete na stránkách fulbright.cz.

Více informací

AKTION

Program podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech mezi ČR a Rakouskem. 

Podpora se zaměřuje na dvě kategorie:

 • individuálnístipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.
 • institucionální: podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru.

Termíny pro podávání návrhů projektů: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu (elektronicky i poštou - nejpozději s poštovním razítkem příslušného termínu).

Více informací najdete na webu DZS zde nebo zde a německy na webu OEAD zde.

Více informací

Visegrádské stipendium

Studenti magisterského a doktorského stupně mohou získat stipendium od Mezinárodního visegrádského fondu ve výši 2300 eur za semestr na studijní a výzkumné pobyty v zemích Visegrádské čtyřky a dalších zemích regionu.

Na zahraniční pobyt můžete do Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Gruzie, Maďarska, Makedonie, Moldavska, Černé Hory, Polska, Ruské federace, Slovenska, Srbska, Kosova a Ukrajiny.

V zahraničí můžete absolvovat i kompletní studijní program, jelikož Visegrádské stipendium je možné získat až na čtyři semestry. Hostitelská univerzita získává od Mezinárodního visegrádského fondu příspěvek 1500 eur za semestr na pokrytí nákladů spojených s pobytem studenta.

Více informací o přihláškách a pobytech najdete na webu www.visegradfund.org.

Více informací

Další možnosti
Robitschekovo stipendium

Robitschekův stipendijní fond na University of Nebrasca – Lincoln (UNL), který založil před více než dvaceti lety československý emigrant Paul Robitschek, umožňuje Čechům a Slovákům, kteří studují na českých vysokých školách, odjet na roční studijní pobyt na University of Nebrasca – Lincoln.

Stipendium pokrýva: školné, zpáteční letenku do USA,, ubytování a učebnice na celý akademický rok.

Deadline na podání přihlášky: 15. únor

Kontaktní adresa na UNL: globalstrategies@unl.edu (Office of Global Strategies) a web univerzity.

Užitečne informace můžete najít i na webu spravovaném absolventy programu tady.

Více informací

DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) je sdružení německých vysokých škol a jejím cílem je podporovat akademickou spolupráci Německa a zahraničí. DAAD nabízí zahraničním studentům řadu stipendií na studijní či výzkumné pobyty nebo letní kurzy. Více informací najdete na webu DAAD

Více informací

GFPS

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) zprostředkovává pětiměsíční studijní pobyty.

Výše měsíčního stipendia na studijní pobyt je 600 eur/semestr.

Kontaktní osoba na CZS: Martin Vašek, vasek@czs.muni.cz, tel. +420 549 49 7785

Více informací

Praktické stáže

Erasmus+ stáž

Program Erasmus+ podporuje zahraniční stáže (umístění na pracovišti, odborné stáže apod.) pro studenty vysokoškolského studia z programových zemí. Týká se studentů bakalářského a magisterského studia i doktorandů. Těchto příležitostí mohou rovněž využít čerství absolventi.

Praktické stáže se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ (dále jen programová země). Jedná se o následující země:

 • členské země EU,
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko),
 • Turecko a Makedonie,
 • mobilita do Švýcarska není možná.

Délka stáže: 2 až 12 měsíců

Tento program je administrován Centrem zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací

ISEP stáž

Nezisková organizace ISEP nabízí studentům Masarykovy univerzity možnost strávit až akademický rok na více než 150 univerzitách v USA a na desítkách univerzit v dalších 50 státech světa. Více informací o studijním pobytu přes ISEP najdete tady.

Na studijní pobyt ve Spojených státech můžete navázat stejně dlouhou pracovní stáží (Academic Training), díky které budete moci legálně pracovat v USA v oboru vašeho studia (více zde). 

Dostupné země: USA

Více informací

Freemovers

Program pro freemovery je určený studentům, kteří chtějí v rámci svého studia na Masarykově univerzitě absolvovat měsíční až semestrální oborovou stáž v zahraničí a nemají možnost využít jiného financování (např. přes program Erasmus+, z fakulty apod.). Jako freemoveři můžete vycestovat na stáž do jakékoliv země světa.

Na stáž jako freemover můžete vyrazit také přes neziskovou organizaci AIESEC, která zprostředkovává stáže po celém světě. Více informací najdete na webu AIESECu.

Dostupné země: všechny za předpokladu, že stáž potvrdí domácí fakulta i přijímající instituce.

Tento program je administrován Centrem zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací

Mezifakultní dohody

Studenti Masarykovy univerzity mohou vyjet na zahraniční stáž v oboru i díky mezifakultním dohodám, které má naše fakulta uzavřené se zahraničními institucemi a firmami. Celou nabídku smluv najdete na webu Centra zahraniční spolupráce a seznam aktuálně platných smluv pro FF přímo na tomto odkazu.

Na zahraniční stáž na těchto partnerských institucí fakult můžete získat stipendium od CZS, přihláška a výběr studentů je však plně v kompetenci koordinátorů, případně výběrové komise v případě IFMSA.

Více informací

Speciální grant pro krátkodobé pobyty

Studenti, kteří chtějí vyjet do zahraničí na krátkodobý studijní, výzkumný nebo pracovní pobyt či letní školu mimo jakýkoliv výměnný program, mohou využít finanční podpory ze Speciálního grantu CZS pro krátkodobé pobyty. Domácí fakulta musí s výjezdem souhlasit, tedy podepsat Learning Agreement/Training Agreement. 

Dostupné země: všechny

Maximální délka pobytu: 30 dnů

Tento program je administrován Centrem zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací

STELLA Junior

Stella Junior je program skupiny univerzit Compostela (CGU), díky němuž se mohou studenti MU přihlásit na pracovní stáž zveřejněnou v databázi nabídek zahraničních pracovních pobytů, která je dostupná na webu CGU v sekci Stella Junior database.

Program Stella Junior také dvakrát ročně (v březnu a červenci) uděluje dvě jednorázová stipendia ve výši 400 eur na tyto zahraniční stáže. Stipendia jsou přidělována na základě losování.

Tento program je administrován Centrem zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací

Další možnosti
GFPS

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) zprostředkovává placené praktikum v Německu.

Výše měsíčního stipendia pro praktikanty se odvíjí od druhu stáže.

Kontaktní osoba na CZS: Martin Vašek, vasek@czs.muni.cz, tel. +420 549 49 7785

Více informací

Zažijte Kanadu

Program kanadské vlády Zažijte Kanadu (International Experience Canada) nabízí českým a slovenským studentům a absolventům možnost pracovat  rok v Kanadě a získat nejenom odbornou pracovní zkušenost, ale také možnost zdokonalit si angličtinu a poznat kanadskou kulturu a společnost.

Účelem programu International Experience Canada je usnadnit přístup k placené odborné stáži, případně získání pracovního umístění v Kanadě na základě pracovní smlouvy v rámci povinné součásti studia, popřípadě v rámci pracovně-studijní dohody mezi institucemi (po dobu maximálně 12 měsíců).

Přihláška se podává na Velvyslanectví Kanady v Praze (Velvyslanectví Kanady, Programy mobility mládeže, Muchova 6, 160 00 Praha 6), kam je potřeba zaslat potřebné dokumenty. Kontaktní informace jsou mobilita@canada.cz, telefon +420 272 101 800.

Další informace najdete webu programu International Experience Canada, případně na webu Velvyslanectví Kanady v ČR.

Více informací

Výzkumné pobyty

CEEPUS

Středoevropský výměnný univerzitní program CEEPUS se zaměřuje na regionální spolupráci univerzit. Přes tento program je možné vycestovat na krátkodobý i dlouhodobý studijní pobyt nebo letní školu do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, Chorvatska, Maďarska, Makedonie, Polska, Kosova, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska.

Stipendium vyplácí hostitelská země. Stipendia na dopravu administruje Centrum zahraniční spolupráce, pro samotné přihlášky se obraťte na kontaktní osobu na své katedře/ústavu.

Více informací

Mezivládní dohody – výběrová řízení

Ministerstvo školství vyhlašuje každý akademický rok výběrová řízení na zahraniční studijní nebo výzkumné pobyty v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezivládní dohody. Na tyto až dvousemestrální studijní pobyty se mohou hlásit studenti ze všech vysokých škol v Česku, výběr studentů probíhá centrálně na MŠMT. Stipendisté mají možnost požádat na CZS MU o vyplacení náhrad jízdních výdajů.

Studijní pobyt je možné absolvovat ve více než 30 zemích a jedná sa jak o země EU, tak i mimo - např. Vietnam, Peru nebo Gruzie.

Délka pobytu: max. 2 semestry

Tento program je administrován Akademickou informační agenturou Domu zahraniční spolupráce.

Více informací

Mezifakultní dohody

Některé fakulty Masarykovy univerzity mají uzavřené dohody se zahraničními univerzitami na fakultní nebo katederní úrovni, díky nimž mohou studenti MU odjet až na dva semestry na studijní nebo výzkumný pobyt na partnerskou univerzitu s velmi podobným zaměřením jako Masarykova univerzita.

Na studijní či výzkumné pobyty na partnerských institucích fakult můžete získat stipendium od CZS, přihláška a výběr studentů je však plně v kompetenci fakult a oborových koordinátorů. Konkrétní nabídku fakultních dohod najdete na stránkách fakulty či na webu Zahraničního oddělení.

Více informací

Freemovers

Program pro freemovery je určený studentům, kteří si sami domluví studijní nebo výzkumný pobyt na zahraniční univerzitě mimo jakýkoliv výměnný program Masarykovy univerzity (např. Erasmus+), případně mimo jakékoliv mezivládní, meziuniverzitní nebo mezifakultní dohody.

Dostupné země: univerzity z celého světa za předpokladu, že s pobytem souhlasí domácí fakulta/katedra i zahraniční instituce.

Délka pobytu: max. 2 semestry

Tento program je administrován Centrem zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací

Fulbrightova komise

Fulbrightova komise je mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA. Fulbrightova komise vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu.

Čeští studenti, vědci a vysokoškolští profesoři, učitelé, ale i lékaři nebo pracovníci s praxí ve státní správě, neziskovém sektoru apod. mohou u Fulbrightovy komise získat finanční podporu pro své studijní, výzkumné a výukové pobyty v USA v rámci různých stipendijních programů. 

Informace o stipendiích najdete na stránkách fulbright.cz.

Více informací

Masaryk Distinguished Chair v Izraeli

Program Masaryk Distinguished Chair v Izraeli podporuje výzkumné pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

Obsahem pobytů jsou primárně výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společensko-vědních oborů (např. politické vědy, mezinárodní vztahy, právo, sociologie, ekonomie, psychologie, mediální studia a žurnalistika, hebraistika, historie, kulturální studia...), program je však otevřen výzkumníkům a akademikům všech disciplín. Pobyt je možné doplnit o přednáškovou činností na IDC. Další informace k programu naleznete na příslušné stránce IDC Herzliya.

Tento program je administrován Centrem zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací

Utrecht Network Young Researchers Grant

Magisterští a doktorští studenti, kteří potřebují v zahraničí realizovat výzkum ke své diplomové nebo disertační práci, mohou vyjet na měsíční až půlroční zahraniční pobyt díky grantu Utrechtské sítě. Stipendium na celý pobyt činí 1000 eur.

Výzkum můžete realizovat na jedné z členských zemí Utrechtské sítě, jejich seznam najdete tady. Studenti mohou na hostující instituci navštěvovat i kurzy, ale přednost mají studenti, kteří pracují na svém výzkumu.

Délka pobytu: 1 až 6 měsíců

Tento program je administrován Centrem zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací

Další možnosti
DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) je sdružení německých vysokých škol a jejím cílem je podporovat akademickou spolupráci Německa a zahraničí. DAAD nabízí zahraničním studentům řadu stipendií na studijní či výzkumné pobyty nebo letní kurzy. Více informací najdete na webu DAAD

Více infromací

Visegrádské stipendium

Studenti magisterského a doktorského stupně mohou získat stipendium od Mezinárodního visegrádského fondu ve výši 2300 eur za semestr na studijní a výzkumné pobyty v zemích Visegrádské čtyřky a dalších zemích regionu.

Dostupné země: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gruzie, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Ruská federace, Slovensko, Srbsko, Kosovo, Ukrajina.

V zahraničí můžete absolvovat i kompletní studijní program, jelikož Visegrádské stipendium je možné získat až na čtyři semestry. Hostitelská univerzita získává od Mezinárodního visegrádského fondu příspěvek 1500 eur za semestr na pokrytí nákladů spojených s pobytem studenta.

Přihlášky se podávají do 15. března před akademickým rokem, kdy začíná pobyt. Více informací o přihláškách a o podmínkách stipendia najdete na webu Visegrádského stipendia

Více informací

Stipendia kanadského Wirth Institute

Wirth Institute je specializované pracoviště Univerzity Alberta v Kanadě, které se zaměřuje na středoevropská studia. Nabízí výzkumné granty pro roční stáže (od 1. září do 31. srpna) českých doktorských studentů pracujících na tématu blízkém zaměření donora.

Hlásit se mohou mladí vědci ze všech humanitních oborů a umění. Podmínkou je české státní občanství a studium doktorského studijního programu na české univerzitě. Preferování budou kandidáti, kteří kromě výborné znalosti angličtiny ovládají i jiný středoevropský jazyk (slovenština se u českých kandidátů nepovažuje za cizí jazyk). Doložený výzkum, optimálně v podobě publikací, je také výhoda.

Zájemci o grant musí poslat v angličtině krátký popis jejich výzkumného projektu (maximální délka je 500 slov), životopis a jména dvou doporučujících osob. Přihláška by měla být zaslaná řediteli Wirth Institute, profesoru Joseph F. Patrouch (patrouch@ualberta.ca) a v kopii také na MŠMT ČR (na adresu magdalena.young@msmt.cz).

Po celou dobu stáže bude studentovi poskytován měsíční grant, jehož celková výše činí 26 400 kanadských dolarů. Více informací o programu naleznete na internetových stránkách University of Alberta

Více informací

Letní školy

Mezivládní dohody – kvóty

Ministerstvo školství každoročně přiděluje stipendijní místa, takzvané kvóty, pro studenty Masarykovy univerzity. Díky těmto kvótám mohou studenti absolvovat letní jazykový kurz v zahraničí nebo studovat až dva semestry na partnerských univerzitách v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezinárodní dohody. Stipendisté mají možnost požádat na CZS MU o vyplacení náhrad jízdních výdajů.

Dostupné země: Čína, Egypt, Chorvatsko, Itálie, Makedonie, Malta, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko.

Délka pobytu: max. 2 semestry

Tento program je administrován Akademickou informační agenturou Domu zahraniční spolupráce (DZS).

Více informací

Mezivládní dohody – výběrová řízení

Ministerstvo školství vyhlašuje každý akademický rok výběrová řízení na zahraniční studijní nebo výzkumné pobyty v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezivládní dohody. Na tyto až dvousemestrální studijní pobyty se mohou hlásit studenti ze všech vysokých škol v Česku, výběr studentů probíhá centrálně na MŠMT. Stipendisté mají možnost požádat na CZS MU o vyplacení náhrad jízdních výdajů.

Studijní pobyt je možné absolvovat ve více než 30 zemích a jedná sa jak o země EU, tak i mimo - např. Vietnam, Peru nebo Gruzie.

Délka pobytu: max. 2 semestry

Tento program je administrován Akademickou informační agenturou Domu zahraniční spolupráce.

Více informací

Letní školy na partnerských univerzitách

Některé partnerské instituce Masarykovy univerzity umožňují studentům i čerstvým absolventům zúčastnit se za zvýhodněných podmínek jimi organizovaných letních škol.

Aktuální seznam letních škol na partnerských univerzitách MU je průběžně aktualizován. Více informací najdete na webu Centra zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací

Speciální grant pro krátkodobé pobyty

Studenti, kteří chtějí vyjet do zahraničí na krátkodobý studijní, výzkumný nebo pracovní pobyt či letní školu mimo jakýkoliv výměnný program, mohou využít finanční podpory ze Speciálního grantu CZS pro krátkodobé pobyty. Domácí fakulta musí s výjezdem souhlasit, tedy podepsat Learning Agreement/Training Agreement.

Maximální délka pobytu: 30 dnů

Tento program je administrován Centrem zahraniční spolupráce (CZS) Masarykovy univerzity.

Více informací

Další možnosti
DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) je sdružení německých vysokých škol, jehož cílem je podporovat akademickou spolupráci Německa a zahraničí. DAAD nabízí zahraničním studentům řadu stipendií na studijní či výzkumné pobyty nebo letní kurzy. Více informací najdete na webu DAAD

Více informací

Evidence pobytů a uznávání předmětů

Uznávání studijních pobytů
PŘED ODJEZDEM

Student, který vycestuje v rámci studia na MU na zahraniční studijní pobyt administrovaný MU nebo jiným subjektem, je povinen vyplnit a podepsat formulář studijní smlouvy (Learning Agreement, LA). Postupujte dle manuálu v případě, že jedete přes program Erasmus+ nebo přes jiný program (např. fakultní dohody, partnerské univerzity, CEEPUS atd.)

Learning Agreement je vyplňován elektronicky prostřednictvím systému ISOIS MU. Student jej podepisuje a posílá LA dále na schválení oborovému koordinátorovi studijního oboru, přes který student vyjíždí. Oborový koordinátor kurzy uzná (ať už jako A, B, C, D předměty), příp. upraví kreditové ohodnocení, nahraje svůj podpis a studijní smlouva jde dále pracovníkovi Zahraničního oddělení/Centra zahraniční spolupráce, kterého student vybere. Na Zahraničním oddělení/Centru zahraniční spolupráce je kontrolováno, zda má student dostatečný počet kreditů (min. 20 ECTS/semestr) a potvrzeno podpisem. Dále je studijní smlouva automaticky odeslána k podpisu hostitelské instituci. Když je LA potvrzen všemi stranami, je možno dokument stáhnout v .pdf formátu. 

Student eviduje studijní pobyt v IS MU (aplikace Stáže a pobyty v sekci Student v IS MU), zadává typ pobytu, mobilitní program a instituci pobytu, popř. další vyžadované informace. Jako kontaktní osobu na MU uvádí pověřenou osobu (zpravidla oborového koordinátora, který podepisuje LA), a také indikuje administrátora pobytu na fakultě (vybírá z poskytnutých možností). Student dále nahrává podepsanou studijní smlouvu tamtéž. 

BĚHEM POBYTU

Po příjezdu na hostitelskou instituci student dokončí výběr studovaných předmětů, jejichž případné změny zaznamená v systému ISOIS MU a ve svém LA student klikne na “Add changes”. Aktualizovanou studijní smlouvu opět schvaluje oborový koordinátor, pracovník Zahraničního oddělení/Centra zahraniční spolupráce a kontaktní osoba za hostitelskou univerzitu. Změny ve studijní smlouvě musí být provedeny ve 30 dnech po začátku semestru na hostitelské škole. Následně student nahrává formulář změn studijní smlouvy do dané aplikace v IS MU, dokument označí jako “Changes to LA”. 

Student si před odjezdem z hostitelské školy zařizuje vydání Potvrzení o studiu (Confirmation of Studies/Confirmation of Study Period) a také výpisu známek (Transcript of Records), popř. dalších dokumentů, které jsou vyžadovány pro uznání absolvovaných kreditů/předmětů na MU. 

PO NÁVRATU

Student po příjezdu na MU nahrává zbývající dokumenty do evidence zahraničního pobytu v IS MU (aplikace Stáže a pobyty v sekci Student v IS MU). Ve složce k pobytu nyní figuruje studijní smlouva se všemi podpisy, včetně změn, potvrzení o studiu a výpis známek.

Student zkontroluje, aby datum návratu z pobytu bylo v aplikaci evidence shodné s datem uvedeným na potvrzení o studiu (Confirmation of Studies/Confirmation of Study Period).

Po vložení vyžadovaných dokumentů umožní aplikace zadání uznávaných předmětů do IS MU (včetně způsobu uznání, kreditové hodnoty a známky) a student požádá o jejich uznání. Student je povinen zanést veškeré úspěšně ukončené předměty, které má zaneseny ve studijní smlouvě (změnách) i ve výpisu známek tak, jak je v těchto dokumentech potvrzeno a uvedeno.

Hodnocení a způsob ukončení uznávaných předmětů vychází z hodnocení a způsobu ukončení na MU (jejich přehled je k dispozici zde). 

Následně administrátor/pověřená osoba/studijní oddělení provádí schválení žádosti o uznání předmětů (v případě, že jsou všechny žádosti v pořádku) automaticky. V případě zjištěných nedostatků je student e-mailem vyzván k jejich odstranění.

Originály dokumentů studijní smlouvy a jejich změn, potvrzení o studiu a také výpis známek mohou být po studentovi požadovány v originále, student musí být schopen dané dokumenty v originále na vyžádání doložit.

Důležité upozornění

Není nutné, aby si student předměty, které mu budou uznány, sám zapisoval, nebo aby mu vyučující, který jeho pobyt garantuje (typicky oborový koordinátor/pověřená osoba) zapisoval známky do těchto předmětů. Ba naopak, toto je vždy komplikace, kterou studijní referentka musí vyřešit – v opačném případě studentovi zůstává v Evidenci studia neukončený spis o evidenci zahr. stáže a nelze mu uzavřít studium (např. před přistoupením ke SZZ).

Více informací a návody

Uznávání praktických pobytů
PŘED ODJEZDEM

Student, který byl přijat do mobilitního programu administrovaným MU nebo jiným subjektem, je povinen vyplnit a podepsat formulář Pracovního plánu (Training Agreement, dále TA).

Tento dokument předkládá student k podpisu pověřené osobě katedry/fakulty/studijního oboru, přes který vyjíždí. Pověřená osoba (zpravidla oborový koordinátor) podpisem souhlasí s pracovním plánem studenta a indikuje počet kreditů a předměty, které budou studentovi při úspěšném absolvování pracovního plánu uděleny/zapsány (obvykle je to předmět níže). Pracovní plán podepisuje také hostitelská instituce.

Student eviduje pracovní pobyt v IS MU (aplikace Stáže a pobyty v sekci Student v IS MU) a nahrává podepsaný pracovní plán do systému IS MU. Jako kontaktní osobu na MU uvádí pověřenou osobu fakulty/katedry (která zároveň podepisuje pracovní plán).

O uznání předmětu, který bude výsledkem zahraničního pracovního pobytu, si student žádá po návratu z pracovního pobytu. V žádném případě si student předmět nezapisuje/neregistruje v IS MU sám před odjezdem, v době trvání pobytu ani po návratu. Předmět bude studentovi nahrán do IS na základě schválení jeho žádosti v aplikaci uznávání (po návratu z pobytu).

BĚHEM POBYTU

Student si před odjezdem z hostitelské instituce zařizuje vydání a podepsání Potvrzení o realizaci pracovního pobytu (Confirmation of Placement Period).

PO NÁVRATU

Student předkládá Potvrzení o realizaci pracovního pobytu pověřené osobě katedry/fakulty. Pověřená osoba podpisem souhlasí s absolvovaným plánem studenta a v případě jeho splnění potvrzuje původní počet kreditů/seznam předmětů, které budou studentovi uděleny/zapsány. V případě změn v pracovním plánu, popř. délky pobytu, může dojít ke změně udělených kreditů/předmětů.

Student po příjezdu na MU nahrává vyžadované dokumenty do evidence zahraničního pobytu v IS MU (aplikace Stáže a pobyty v sekci Student v IS MU), tj. Pracovní plán a Potvrzení o realizaci pracovního pobytu se všemi podpisy.

Po vložení vyžadovaných dokumentů mu aplikace umožní zadání uznávaného předmětu/ů do IS MU (předmět Zahraniční pracovní pobyt, popř. jeho ekvivalent z předmětové nabídky svého oboru na MU, popř. jiný odpovídající předmět z MU tak, jak je zapsán v Confirmation of Placement Period). Předmět se zadává jako předmět nový se shodným názvem z Confirmation of Placement Period a uznává se za konkrétní předmět z katalogu fakulty.

Hodnocení a způsob ukončení uznávaných předmětů vychází z hodnocení a způsobů ukončení na MU (jejich přehled je k dispozici zde).

V případě dvousemestrálního pracovního pobytu si student nechává uznat alespoň jeden předmět (pokrývající zahraniční pracovní pobyt) v jednom semestru. V součtu musí kredity všech těchto předmětů odpovídat součtu všech kreditů v Confirmation of Placement Period.

Zápis předmětu Prac_pobyt Zahraniční pracovní pobyt konzultujte se studijním oddělením fakulty.

Více informací a návody

Informace pro koordinátory a pověřené osoby
Proces evidence zahraniční stáže v ISu
 1. Student si založí v IS MU studijní stáž.
 2. Student nahraje Learning Agreement (LA), v němž je potvrzeno, jakým způsobem budou uznány předměty absolvované na této stáži do jeho studia na MUNI. Tímto se v Úřadovně MU automaticky vytváří spis v Evidenci studia studenta, jeho studijní referentka dostává automaticky email, že stáž je založena.
 3. Studijní referentka naváže studijní stáž na studium studenta, tj. v Evidenci studia je jasně vidět, že student je v zahraničí, v rámci jakého programu/projektu, kde a na jak dlouho.
 4. Po ukončení stáže student nahrává na stejné místo jako LA další dokumenty: potvrzení o studiu (Confirmation of Studies/Confirmation of Study Period) a výpis známek (ToR).
 5. Do 30 dnů po návratu ze stáže student v ISu žádá o uznání předmětů v souladu s LA.
 6. Po vložení výše uvedených dokumentů jeho studijní referentka dostává automaticky email vztahující se k danému spisu studenta a jeho stáži, v souladu s doloženými dokumenty uznává předměty (vytváří "nové" předměty s kódy XX, nebo studentovi zapisuje předmět daného oboru a zadává známku dle schváleného LA a ToR) a uzavírá studentovi jeho spis.
 7. Studentova Evidence studia ukazuje, že je student zpět ze zahr. pobytu, v seznamu jeho předmětů jsou zapsány předměty se známkami tak, jak bylo dohodnuto v LA.
 8. Uzavřená stáž se následně promítne do Diploma Supplementu, který student obdrží po ukončení studia.

Není nutné, aby si student předměty, které mu budou uznány, sám zapisoval, nebo aby mu vyučující, který jeho pobyt garantuje (typicky oborový koordinátor/pověřená osoba) zapisoval známky do těchto předmětů. Ba naopak, toto je vždy komplikace, kterou studijní referentka musí vyřešit – v opačném případě studentovi zůstává v Evidenci studia neukončený spis o evidenci zahr. stáže a nelze mu uzavřít studium (např. před přistoupením ke SZZ).

Mezinárodní spolupráce v doktorských programech

Interkulturní dimenze ve filologických programech doktorského studia

Mezinárodní spolupráce je výrazně podporována v rámci 11 modernizovaných programů doktorského studia:

Součástí studijního kurikula uvedených inovovaných programů jsou stáže na smluvních zahraničních univerzitách (viz záložka Pro studenty na tomto webu). Zahraniční pobyt rozšiřuje jazykové kompetence studenta a zároveň zvyšuje jeho šanci na úspěch u zaměstnavatelů v mezinárodním prostředí.

Ti nejlepší studenti z 11 modernizovaných filologických programů budou mít stáže hrazeny přímo z projektových zdrojů za výhodných podmínek. K realizaci stáží ostatních studentů lze využít meziuniverzitních smluv a mobilit programu Erasmus, které zprostředkovává Centrum zahraniční spolupráce MU a naše Zahraniční oddělení FF MU.

Mezinárodní spolupráce vznikla v rámci projektu č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002693 Interkulturní dimenze ve filologických programech doktorského studia”.

Více informací

Newsletter

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.